FELHÍVÁSOK

Éneklő Ifjúság Fejér Megyében 2016

2016. február 25., 22:09 | MMK |

Felhívás kórustalálkozók és minősítések szervezésére
a 2015/2016. tanévben

A Magyar Kórusok és Zenekarok Szövetsége - KÓTA Ifjúsági és Zenepedagógiai Szakbizottsága ebben az évben is felhívással fordul valamennyi iskolához, valamint gyermek és ifjúsági kórust működtető szervezethez, hogy a 2015/2016 tanévben rendezzenek Éneklő Ifjúság hangversenyeket!

Jelentkezési lap »

Kérjük a jelentkezőket és a szervezőket, hogy kizárólag ezt a jelentkezési lapot használják!

A Magyar Kórusok és Zenekarok Szövetsége - KÓTA és szakmai elődei a "Magyar Kórus," valamint a "Bartók Szövetség" 1934 óta szervezi az "Éneklő Ifjúság" hangversenyeket, amely azóta élő mozgalommá terebélyesedett. A Szövetség Ifjúsági és Zenepedagógiai Szakbizottsága fontosnak tartja, hogy az Éneklő Ifjúság Napja (az első Éneklő Ifjúság hangverseny emlékére április 28.) kapcsán kialakult hagyomány folytatódjék. Javasoljuk, hogy ehhez kapcsolódóan minél több városban és községben rendezzenek ünnepi hangversenyt!

A 2015/2016. tanévben rendezendő Éneklő Ifjúság hangversenyek műsorának összeállításánál felhívjuk figyelmüket a következő jubileumokra:

135 éve született Bartók Béla zeneszerző, zongoraművész, néprajztudós (1881. március 25. - 1945. szeptember 26.)

120 éve született Ádám Jenő zeneszerző, karnagy, zeneművész (1896 - 1982)

85 éve született Szokolay Sándor zeneszerző (1931 - 2013)

50 éve hunyt el Járdányi Pál zeneszerző, népzenekutató (1920 - 1966)

30 éve hunyt el Bárdos Lajos zeneszerző, karnagy, zenetudós (1899 - 1986)

25 éve hunyt el Deák - Bárdos György zeneszerző (1905 - 1991)

5 éve hunyt el Petrovics Emil zeneszerző (1930 - 2011)

ÚTMUTATÓ

A 2015/2016-os évadban a KÓTA ismét megrendezi az Éneklő Ifjúság hangversenyein a minősítéseket. Az iskolai énektanítás és a karének helyzete az elmúlt években változott, ebből adódóan a minősítés rendszere is bizonyos mértékben átalakult.

A jelentkezők szíves figyelmébe ajánljuk a B kategóriát, amely lehetőséget nyújt arra, hogy a nehezebb körülmények között működő kórusok is minősülhessenek.

Ez az útmutató a minősítés új szemléletéhez kíván segítséget adni az énektanár - karnagy kollégáknak.

A MINŐSÍTÉS SZEMPONTJAI

Mindenekelőtt legfontosabb maga az éneklés, a megszólaló zenemű. A tiszta intonáció, a zene által igényelt hangszín, a homogén, dinamikailag árnyalt, kifejező éneklés, s az érthető szövegmondás is a legfontosabb feltételek közé sorolandó. A precíz ritmus, a jó tempó, a harmóniai egység, az adott szólamarányok kialakítása - mely az illető műtől, de még az előre kipróbált hangversenyterem akusztikájától is függhet - a hatás fontos alkotóeleme.

Összefoglalóan: a stílusos zenei hangzás a minősítés mindenkori alapja.

A minősítés fontos szempontja a műsor szerkesztése. Különböző korok, stílusok művei a kórus sokoldalúságáról tehetnek tanúságot. Lehetőség szerint különböző szerzők műveiből álljon a műsor és mindenképpen kívánatos a karakterbeli változatosság.

Szem előtt kell tartani a kíséretes és az a cappella művek arányát is. Minősülő kórusok esetében legfeljebb a műsoridő felében szerepelhetnek kíséretes művek!

Zenei anyanyelvünk, a népzene felkarolása érdekében minden kórus műsora kezdődjék népdalcsokorral! A népdalcsokrot valamilyen rendezőelv szerint kell összeállítani, hangnemileg egyeztetve, valóban "csokorszerűen" (folyamatosan, hangadás nélkül) kell előadni. Autentikus hangszeres kíséret megengedett.

A kórus és karnagy együttes teljesítménye nem csupán a hangzásélményből fakad, hanem a látvány is nagyon fontos. Az árnyalt minősítéshez a külsőségek is hozzájárulnak. Az esztétikus megjelenés, fegyelmezett magatartás, a ki- és bevonulás jó értelemben vett szertartásossága, de leginkább az őszinte, átélt éneklés mind részét képezi az összhatásnak, befolyásolhatja a minősítést.

A minősítést kérő kórusok műsorának időtartama az életkor és iskolatípus függvényében minimálisan 8 perc, de legfeljebb 15 perc legyen.

"A" TÍPUSÚ MINŐSÍTÉS

A jelentkező kórusoknak változatos stílusokból, változatos karakterű kórusműveket kell énekelni, min. 8, max. 15 perc terjedelemben.

Az "A" minősítés fokozatai: Bronz Ezüst Arany Arany Diplomával.

"Arany Diplomával" minősítéshez járulhat még:

Országos Dicsérő Oklevél: Amelyik kórus teljesítménye még az "Arany diplomával" fokozatnál is jobb, az a minősítés mellé "Országos Dicsérő Oklevelet" kaphat. Ezt a fokozatot a zsűri nem köteles kiadni.

Év Kórusa cím: A legkiemelkedőbb teljesítmény az "Év Kórusa" címet kaphatja. Ezt a fokozatot a zsűri nem köteles kiadni.

Az "Év Kórusa" oklevelet, és az "Országos Dicsérő Oklevelet" a KÓTA a beérkező jegyzőkönyvek alapján utólag írattatja meg és postán küldi ki.

Az "Év Kórusa" és az "Országos Dicsérő Oklevél" címet elnyert kórusok részt vehetnek a Kodály Zoltán Magyar Kórusversenyen.

A kiemelkedően szereplő kórusok fellépési lehetőséget kaphatnak a KÓTA központi rendezvényein és teljesítményükről a ZeneSzó c. folyóiratunkban adunk tájékoztatást.

Különdíj: Elismerő Oklevél

Az oklevél minősülő kórus különösen jól sikerült részprodukciójáért adható (pl.: a legszebben sikerült népdalcsokorért vagy a legjobban felépített műsorért, stb.).

A különdíj odaítélését a zsűri a Jegyzőkönyvben feltünteti.

Elismerő Oklevéllel a zsűri a kórus karnagyát és zenei kísérőjét is jutalmazhatja.

Ezt az oklevelet a helyszínen kell átadni.

"B" TÍPUSÚ MINŐSÍTÉS

A műsoridő min. 5, max. 12 perc.

Itt három kategóriában lehet minősítést kérni:

1. Népdal kategória,
melyben egyszólamú népdalokat, népdalcsokrot, vagy népdalfeldolgozásokat lehet énekelni (Megszólaltathatók bicíniumok, egy vagy többszólamú kíséretes, vagy a cappella, népdalon alapuló kompozíciók.)

2. Kórus kategória,
melyben tetszőleges kórusműveket, egy vagy többszólamú kíséretes vagy a cappella kompozíciókat lehet előadni, minden korlátozás, vagy előírás nélkül - de az Éneklő Ifjúság mozgalom szellemében - jeles zeneszerzők értékes műveiből.

3. Egyházi ének kategória,
melyben olyan egyházi iskolák kórusai léphetnek fel, ahol elsősorban a liturgiához kapcsolódó szolgálati éneklés folyik. Lehet gregorián, vagy népének, vagy ami az illető iskola felekezeti éneke. Felléphetnek nem egyházi iskolák kórusai is, de hasonló műsorral.

A "B" minősítés fokozatai: Bronz Ezüst Arany

Különdíj: Elismerő Oklevél

Az oklevél minősülő kórus különösen jól sikerült részprodukciójáért adható (pl.: a legszebben sikerült népdalcsokorért vagy a legjobban felépített műsorért, stb.).

A különdíj odaítélését a zsűri a Jegyzőkönyvben feltünteti.

Elismerő Oklevéllel a zsűri a kórus karnagyát és zenei kísérőjét is jutalmazhatja.

Ezt az oklevelet a helyszínen kell átadni.

Valamennyi kórusvezető figyelmébe ajánljuk, hogy a magyar zenekultúra és az értékek védelmében, az 1934-ben elindult Éneklő Ifjúság mozgalom szellemét megőrizendő jeles zeneszerzők értékes darabjait tűzzék műsorra! Amennyiben könnyűzenei feldolgozás kerül előadásra, kérjük, hogy ez lehetőleg csak egy mű legyen, és a műsor többi részében egyéb változatos stílusokból is válogassanak! Mindannyiunk nemes kötelessége az ifjúság sokoldalú zenei nevelése, melynek nagyszerű eszköze a kóruséneklés.

RÉSZVÉTEL ÉNEKLŐ IFJÚSÁG HANGVERSENYEN

A minősítés önkéntes.

Azok a kórusok, amelyek nem kérnek minősítést, "Eredményesen Szerepelt" oklevelet kapnak az aktuális évi Éneklő Ifjúság Hangverseny alkalmából.

Természetesen a zsűri szakmai tanácsokkal ebben az esetben is segíti munkájukat.

Ezt az értékelést a jelentkezési lap hátoldalán rögzítik ugyanúgy, mint a minősültek esetében.

 
Kapcsolódó anyagok:

Programok

Dumaszínház

2018. január 30. (kedd) 18:00

Művészetek Háza, színházterem

Best of L’art Pour L’art

2018. február 1. (csütörtök) 19:00

Művészetek Háza, színházterem

Kultúrházak éjjel-nappal

2018. február 3. (szombat) 10:00

Művészetek Háza

További programok »

 

 

Barátság mozi

 

Kiállítások 2016

 

Kreatív panel barokk