TÁMOP

Építő közösségek Fejér megyében

2010. október 13., 01:37 | MMK | Gonda Emma

A Fejér Megyei Művelődési Központ az Építő közösségek Fejér megyében (TÁMOP 3.2.3.) pályázat keretében 2010 őszétől újabb programokra várja a fiatalokat.

A tudásalapú társadalom építésében a lassabban haladóknak is biztosítani kell a jelenben és a jövőben felértékelődő, a beilleszkedéshez szükséges tudást, tehát az azt megalapozó, és az információs társadalom alapértékeihez tartozó képességek, készségek, kompetenciák fejlesztésére az ő esetükben fokozott figyelmet kell fordítani.

Ilyen a íráskészség, az olvasás-szövegértés, a matematikai tudás, az idegen nyelv ismerete, a szóbeli és írásbeli kommunikáció funkcionális szintű képessége.

A hátrányos környezetből érkezők nevelési programjában kiemelten fontos a viselkedéskultúra, a kreativitás, a problémamegoldó gondolkodás képessége, az önbizalom, a kapcsolatteremtő és kooperációs képesség, a csoportmunkára való képesség, a saját munka hatékony megszervezésének képessége, s a motiváltság fejlesztése.

Olyan kompetenciafejlesztő szakköröket, programokat kívánunk az elkövetkező időszakban indítani melyek során ezeket a képességeket fejleszthetik a bekapcsolódó fiatalok.

Az általunk megcélzott közösség a 12-21 éves fiatalok köre, szeretnénk, ha minél több hátrányos helyzetű fiatal csatlakozna programjainkhoz.

2010 októberében a következő programokra várjuk az érdeklődőket:

I.
Kompetenciafejlesztő szakkörök:

Kéthetente 1 alkalommal (90 perces) kiscsoportos foglakozás.

  1. Tanulási módszerek, tanulási technikák
  2. Értő olvasás - válj te is igazi OLVASÓVÁ!
  3. Kommunikációs tréning
  4. Vállalkozói ismeretek

II.
INTERNETES Mikro tanfolyam:

20 illetve 30 órás kurzusra várjuk az internet adta lehetőségek kipróbálására vágyókat.

III.
"ITTHON OTTHON VAGY" vetélkedősorozat
általános iskolák felső tagozatosai számára.

Bővebb információ és jelentkezés: Gonda Emma 22-313-175, emmagonda@fejermmk.hu

Programok

„Szép jelen, szép csillag, szép napunk támadt”

2017. december 6. (szerda) 18:00
- 2017. december 31.

Művészetek Háza, kiállítóterem

Újévi szokásaink

2017. december 14. (csütörtök) 09:00

Mesterségek Háza

Advent a Rác utcában

2017. december 16. (szombat) 09:00

Mesterségek Háza

További programok »

 

 

Barátság mozi

 

Kiállítások 2016

 

Kreatív panel barokk