FEJÉR MEGYE

Progli Ferenc

Progli Ferenc

Táncos

1893-1960

Mezőkomárom                                                                            1960 Népművészet Mestere


Progli Ferenc (1893. Drénya, Horvátország, - 1960. Mezőkomárom) pásztoremberként került a Fejér megyei Mezőkomáromba és itt bukkant rá Molnár István koreográfus. 1942-ben részletes filmfelvétel készült az ő és családja táncos tudásáról. Ezek a táncok mind a mai napig értékes leletei a dunántúli néptánckutatásnak és nagyban hozzájárultak e tánchagyomány újjáélesztéséhez, mai népszerűségéhez. Különösen érdekesek a földön keresztbe tett botok, ill. üvegek felett járt eszközös tánca, s a "Mezőkomáromi kopogó"-ként számontartott ugrós, amelynek alapján néptáncosok nemzedékei tanulhatták meg a Dunántúl jellegzetes táncait. Leányával együtt több mint egy évtizeden át részt vett a hagyományőrző mozgalomban.

A Népművészet Mestere címet 1960-ban kapta meg.

 

Forrás: Szellemi Kulturális Örökség

Népművészet Mesterei egyesített Jegyzék

http://www.studiolum.com/nm/hu/progliferenc.htm

 

Táncos egyéniségek

az egyes → táncdialektusok különböző táncfajtáinak legjobb előadói, ismerői. A táncos egyéniségek közösségük tánctudására, táncéletére erős hatással voltak. A néptánckutatás a táncos egyéniségekkel részletesebben foglalkozott, s táncaik leírása publikációkban is megjelent. A néptáncmozgalom (→ népi együttes) is ezek tánctudásából merített a legtöbbet. Többen elnyerték közülük a népművészet mestere kitüntető címet. A legismertebb táncos egyéniségek a következők: Ács György (Tápé, 1887-1968): lassú és friss csárdás, oláhos (alföldi táncok); Bulyáki Gergely (Nagyecsed, 1906-1978): csárdás, magyar verbunk (alföldi táncok); Csombor Endre (Makfalva, 1915-): székely verbunk, csárdás, marosszéki forgatós, szökős (székely táncok); Fülöp Ferenc (Decs 1884-1960): lassú és friss csárdás, verbunk (dunántúli táncok); Fülöp Ferenc (Marosbogát, 1903-): csárdás, korcsos, legényes, verbunk (erdélyi táncok); Karsai Zsigmond (Lőrincréve, 1920-): csárdás, öreges csárdás, pontozó (erdélyi táncok); Mátyás István (Magyarvista, 1911-1977): csárdás, legényes, szapora (erdélyi táncok); Molnár Lajos (Nagyecsed, 1889-1970): csárdás, magyar verbunk (alföldi táncok); Nyeste András (Kiskálló, 1896-1975): botoló, lassú és ugrós csárdás, oláhtánc (oláhos) (alföldi táncok); Nyisztor György (Méhkerék, 1912-): ardeleana, mini telu (alföldi táncok); Progli Ferenc (Mezőkomárom, 1893-1960): csárdás, kanásztánc, kopogó, söprűtánc, ugrós (dunántúli táncok); Simon Sándor (Simonfa, 1900-1968): ugrós, "verbung" (somogyi táncok); Szuromi Péter (Tyukod, 1904-1962): botoló, csendes és ugrós csárdás, söprűtánc (alföldi táncok); Szappanos Lukács (Kunszentmiklós, 1886-1973): kunverbunk, süveges tánc, kun legényes (alföldi táncok); Horpácsik János (Nagydobos, 1904-): pásztorbotoló, férfiszóló és csárdás. - Irod. Molnár István: Magyar tánchagyományok (Bp., 1947); Pesovár Ferenc: Tyukod táncai és táncélete (Bp., 1954); Pesovár Ferenc: Szuromi Péter (Táncművészet, 1955); Karsai Zsigmond: A lőrincrévi bál (Népünk Hagyományaiból, 1956); Karsai Zsigmond: Táncalkalmak és táncos szokások Lőrincrévén (Tánctud. Tanulm., 1958); Martin György-Pesovár Ernő: A magyar néptánc szerkezeti elemzése (Tánctud. Tanulm. 1959-60, Bp., 1960); Lányi Ágoston: Lippentős (Tánctud. Tanulm., 1961-62, Bp., 1962); Martin György: Motívumkutatás-Motívumrendszerezés. A sárközi-dunamenti táncok motívumkincse (Bp., 1964); Pesovár Ernő: A csalogatós csárdás (Tánctud. Tanulm., 1965-66, Bp., 1967): Martin György: Magyar tánctípusok és táncdialektusok (I-III., Bp., 1970); Szentpál Mária: A kultúrverseny legszebb táncai és dalai (Bp., é. n.); Martin György: Adatok Tápé tánchagyományaihoz (Tápé története és néprajza, Tápé, 1971); Martin György: The Relationship between Melodies and Dance Types in the Volume VI. of CMPH (Studia Musicologica, Bp., 1972); Martin György: A magyar nép táncai (Bp., 19742).

Forrás: Magyar Néprajzi Lexikon,

http://mek.oszk.hu/02100/02115/html/5-376.html


Kanásztánc - filmfelvétel

MTA Zenetudományi Intézet, Néptánc Adatbázis Filmtár

http://db.zti.hu/neptanc/tanc.asp?VBSdbClickClass_1=VBSdbGoToGridRow&VBSdbIndex_1=1

 

Programok

Jól értem a gyerekemet?

2018. február 27. (kedd) 18:00

Művészetek Háza, színházterem

Belső alkímia meditáció

2018. március 5. (hétfő) 17:30

Művészetek Háza, Lila terem

További programok »

 

 

Barátság mozi

 

Kiállítások 2016

 

Kreatív panel barokk