FEJÉR MEGYEI MŰVELŐDÉSI KÖZPONT

Bemutatkozunk

Fejér Megyei Művelődési Központ

Fejér megyében 53 éve működik ez az intézmény, mely alkalmas arra, hogy a szaktörvényben előírt feladatokat megfelelően ellássa. A Fejér Megyei Művelődési Központ 4.524 nm alapterületéből közművelődési tevékenységre hasznosítható terület 3.200 nm. Intézményünk szolgáltatásait épületen belül 2012-ben összesen 68.450 fő vette igénybe (a külső helyszínen tartott rendezvényeink létszáma nélkül, mely 6.064 fő volt).

Tévhit, hogy ez az intézmény csupán rendezvényszervezéssel foglalkozik. Természetes, hogy vannak megyei szintű programjaink, de ezek 90%-ban a kistelepüléseken valósulnak meg. Célunk, hogy a megye 108 települését segítsünk azzal, hogy a települési kulturális programok számát növeljük, és ne a megyeszékhelyre utaztassuk be őket. Az 53 év elegendő volt nekünk is, hogy tudjuk, mely települések, mely közösségek aktivizálhatóak egy nagy rendezvény esetén.

Fő profilunk a módszertani feladatok ellátása. Települési kollégáknak segítünk pályázati lehetőségeket felkutatni, azok megírásában közreműködünk, megyei szintű rendezvényeket viszünk a településekre, hogy helyben jussanak igényes programokhoz a település lakói. Közösségek alakítását generáljuk és segítjük mindennapi működésüket. Nyitottak vagyunk az együttműködésekre hazai és uniós pályázatok esetén is.

A Fejér Megyei Művelődési Központban jelenleg két közművelődési szakértő dolgozik teljes állásban, szakirányú egyetemi végzettséggel. További egy fő rendelkezik szakirányú egyetemi végzettséggel és három fő szakirányú főiskolai végzettséggel. Intézményünkben mindenki elhivatott a közművelődés jövőjéért, és érti is a dolgát.

Szellemiségében ez a művelődési központ is az új generációhoz tartozik, de infrastrukturálisan konzervatív külsejű, és jelentős felújításra szoruló épülettel rendelkezik.

Viszonylag jól azonosítható az intézmény tevékenységrendszere, használóinak köre. A házban megvalósuló közművelődési programok szervezésével, valamint a megyei közművelődési tevékenységünk által egyrészt a megyeszékhelyen, másrészt a kistelepüléseken fontos szerepet töltünk be a helyi értékek és a hagyományok megőrzésében, az életminőség javításában. A különösen hátrányos helyzetű települések, térségek és csoportok, a gyermek és ifjúsági korosztály esélyeinek javításában kiemelten közhasznú feladatokat látunk el.

Az intézmény székhelye Székesfehérváron van, így természetes, hogy a város közművelődési tevékenységének szerves része volt a múltban és a jelenben is a Művészetek Háza (III. Béla király tér 1.), és a Mesterségek Háza (Rác utca 20.) programjaival. Ebben a két épületben találhatóak a legfontosabb tevékenységeink terei, ahol székesfehérváriak és a Fejér megyeiek ezrei találják meg a közösségi művelődésnek, az ismeretek szerzésének, a szórakozásnak módjait, alkalmait.

A Művészetek Háza épületében kapnak helyet a közösségi művelődési formák, az öntevékeny művészeti és az életkor, az érdeklődés szerint szerveződő körök.

A Művészetek Háza ad helyet a város egyetlen hagyományos mozijának, a Barátság mozinak, amely az országos Art-mozi Egyesület tagja. Műsor­vá­lasz­téka az igényes művészfilmek, és dokumentumfilmek, a magyar alkotók és alkotások kedvelőinek szól. Rendszeresen kedvezményesen ajánlunk filmeket oktatási intézmények diákcsoportjai számára, hogy ezzel is segítsük tanulmányaik, ismereteik kiegészítését és elmélyítését. Rendszeres látogatóink közé tartoznak az óvodások is és a kisiskolások, akiket szívesen hoznak el a pedagógusok.

Az épület színházterme színházi előadásoknak, táncműsoroknak, az amatőr művészeti mozgalom eseményeinek, koncerteknek, konferenciáknak, ismeret­terjesztő előadásoknak ideális tere.

A kiállítóterem a Fejér megyei és a székesfehérvári hivatásos, amatőr képző- és iparművészeti mozgalom alkotóköreinek, alkotóinak munkáit mutatja be rendszeres tárlataival, de helyet kapnak itt a tárgyalkotó népművészet képviselői is.

A ház nyitott terei alkalmasak a folyosói tárlatokra, ahol fotó-, képző- és iparművészeti, népművészeti, könyvkiállítások láthatók.

12 további olyan nagyobb terem van, melyet külső személyek bérleti díj ellenében igénybe tudnak venni saját rendezvényeikhez.

Az intézmény kollektívája a földszinti folyosón használ 8 irodát. Az épület első részében az I. emeleten a TIT Fejér Megyei szervezete bérel egy folyosórészt, a II. emeletet pedig teljes egészében a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ használja. Az épület kisebb irodáit állandó bérlők foglalták el. Szintén a házban működik az Ybl Miklós Szakközépiskola, akikkel több uniós projektben működünk együtt, elsősorban a fiatalok érdekében.

A hátsó részben működő, 2009-ben átalakított kávéházat bérlő üzemelteti. A közösségi tér napközben is alkalmas kisebb összejövetelek, találkozók, baráti vagy üzleti beszélgetések lebonyolítására.

Az épület középső részében, külön bejárattal rendelkezik az a 4 vendégszoba, melyben összesen 12 főt tudunk elszállásolni. Minden szobában van fürdőszoba. A szobákat és a hozzá tartozó előteret 2009-ben felújítottuk, így egyre többen veszik igénybe a szálláshelyet 1, vagy több éjszakára.

A Fejér Megyei Művelődési Központ telephelye a székesfehérvári Rác utcában található Mesterségek Háza, amely kézműves alkotóműhelyként, bemutató kézműves házként, minden korosztály számára elérhető. Különlegességét az adja, hogy egy lakótelep magas panelházai veszik körül.

Két helyisége van: egy 23 négyzetméteres nagyobb helyiség és egy kisebb, 12 négyzetméteres, ez utóbbi konyhának berendezve. Az épülethez tartozik egy kisebb raktár és két mellékhelyiség is. Az épület különlegességét a kert adja: ez az orgonákkal, bodzabokrokkal, és diófákkal körbevett zöld terület igazi romantikus környezet a panelházak között. A ház tetőszerkezete több mint száz éves, csapolása faszeges. A szakemberek véleménye szerint nagyon stabil gerendázatú, építészeti szempontból értékes ritkaság.

A ház, az épület ad otthont különböző régi népi kézműves foglalkozásoknak, gyermek és felnőtt táboroknak, és rendszeresek a céges, illetve családi rendezvények is.

A Megyei Művelődési Központ alapfeladatából, szolgáltató funkciójából adódik, hogy rendelkezik szakmai, módszertani könyvtárral és dokumentumtárral. A könyvtár elsősorban belső, dokumentációs háttérként működik, de állományával a látogatók, továbbtanulók és a közművelődés történetét, elméletét kutatni szándékozó szakemberek rendelkezésére áll Gyűjti, rendszerezi a közművelődés elméleti és módszertani szakirodalmát, a művelődési intézmények kiadványait.

A Fejér Megyei Művelődési Központ archívuma és irattára több mint 20000 fotót és több száz óra video- és audiofelvételt őriz az elmúlt évek eseményeiről.

A felsőfokú tanulmányaikat folytató főiskolások, "intézményi gyakorlat" feladatukat nálunk teljesíthetik. A nálunk töltött idő alatt bevonjuk őket a megyei rendezvények szervezésébe és bonyolításába, belekóstolhatnak a pályázatírás folyamatába, kipróbálhatják magukat a közönség előtt.

A Fejér Megyei Művelődési Központ 1960 óta szolgálja Fejér megye közösségi művelődését, segíti a megye területén működő települési önkormányzatok közművelődési feladatellátását, a nemzetiségi és etnikai kisebbségi önkormányzatok, valamint a közművelődési célú civil szervezetek művelődési céljainak megvalósítását. Együttműködik az országos művelődési, szakmai és érdekképviseleti szervezetekkel, és az országos, valamint a helyi civil szervezetekkel. Közművelődési tevékenységgel összefüggő elemzéseket és fejlesztési programokat készít és hasznosít.

A térség nemzetközi, országos, megyei közművelődési rendezvényeinek szervezésében vesz részt; koordinálja a kistérségi, megyei, regionális, országos és nemzetközi kulturális kapcsolatokat.

2011-ben, a Magyar Kultúra Napja alkalmából, a Petőfi Irodalmi Múzeumban rendezett ünnepségen átvehettük a Minősített Közművelődési Intézmény címet. A címet - amelynek  viselésére három évig  jogosult az intézmény - pályázaton nyertük el. A pályázat célja az volt, hogy  minőségfejlesztésre ösztönözze a közművelődési intézményeket.

A címet akkor osztották ki először: elnyerésére az országból huszonegy kultúraközvetítő szervezet nyújtott be pályázatot, az elbírálás és a helyszíni audit után tizenhét intézmény és szervezet kapta meg a rangos elismerést. Fejér megyéből egyedül az MMK viselheti ezt a címet.

A "Minősített Közművelődési Intézmény Cím" azoknak a közművelődési intézményeknek adományozható, amelyek a közművelődés minőségfejlesztésének alkalmazásával kiemelkedő teljesítményt nyújtanak.


Az intézmény SZMSZ-ének elkészítése folyamatban van.

Programok

Dumaszínház

2018. január 30. (kedd) 18:00

Művészetek Háza, színházterem

Best of L’art Pour L’art

2018. február 1. (csütörtök) 19:00

Művészetek Háza, színházterem

Kultúrházak éjjel-nappal

2018. február 3. (szombat) 10:00

Művészetek Háza

További programok »

 

 

Barátság mozi

 

Kiállítások 2016

 

Kreatív panel barokk