PÁLYÁZATI HÍREK

Forrástámogatás és hatékony működés pályázat

2011. június 10., 23:53 | MMK |

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

 

A pályázati program célközönsége:

(Köz-) oktatási intézmények pedagógusai, munkatársai;
Közművelődési intézmények munkatársai;
Civil szervezetek közhasznú szervezetek tagjai, munkatársai;
Kisebbségi önkormányzatok, egyesületek munkatársai;
Polgármesteri hivatalok munkatársai;
Gazdasági társaságok által delegált munkatársak, egyéni vállalkozók.

A pályázati program célrendszere:

A program célja, hogy segítséget nyújtson a szervezeti kultúrák pénzügyi fejlődéséhez. A forrásbányászat az információs társadalom korában kiemelten fontos. Az egyes szervezetek életképessége, avagy életben maradása nagyban attól függ, hogy képesek-e felismerni a forrásteremtés lehetőségét, ugyanakkor képesek-e élni ezen kezdeményezések.

A hatékonyság többrétű, erősen szegmentált mutató az intézmények, szervezetek vonatkozásában. A trénig rá mutat arra, hogy hogyan lehet a pályázati rendszereket összehangolni az EU-s és nemzeti lehetőségekkel, valamint a marketing, információs technológiákon alapuló normatívákkal és az azt támogató kohéziókkal.

A kurzus elvégzését követően a hallgató váljon képessé önálló projektek és pályázatok kidolgozására, koncepciók és stratégiák kialakítása, ugyanakkor hatékonyság-növekedést érjen el az őt delegáló szervezeti kultúra.

Kiemelt célunk, hogy a kurzus elvégzését követően a hallgató rendelkezzen mindazon kompetenciákkal, melyek szükségesek pályázati projektek előkészítéséhez, dokumentumkezeléséhez valamint lebonyolításához.

A tanúsítvány-köteles pályázati program keretében megvalósuló képzés moduljai, főbb témakörei

FT - 001. Modulkód Forrásteremtés rendszere
Európai Uniós források
Nemzeti források
Vállalati és szegmentált források
Pályázati források

FT - 002. Modulkód A pályázati rendszerek és azok dinamikája
Hazai és nemzetközi pályázatok
Európai Uniós elvárások
Egyszerűsített pályázatok
Automatikus pályázatok
Pénzügyi pályázatok

FT - 003. Modulkód A pályázatírás szakmódszertana
Pályázatfigyelés lehetőségei és módszerei
Pályázatok kezelése
Pályázatírás gyakorlata
Pályázati dokumentációk kezelése

FT - 004. Modulkód A hatékony pénzügyi működés alapjai, módszerei
A hatékonyság ismérvei
A hatékonyság indikátorai
Szervezetfejlesztés
Pénzügyi rendszerek a XXI. században

FT - 005. Modulkód A hatékonyság kulcskompetenciái
Motiváció
Rendszerismeret
Szemléletváltás módszerei
Pénzügyi sikeresség a szervezeti kultúrákban

FT - 006. Modulkód Alternatív forrástámogatás
Társadalmi szerepvállalás
Vállalati szerepvállalás
EU-s normatívák
Programkoordinációs eljárások
Pénzügyi fejlesztés

Fontos tudnivalók a programmal kapcsolatban:

A programban való részvétel minden költségével, 100%-ban támogatott, vissza nem térítendő támogatás formájában valósul meg - kivételt képez a hallgató utazási- és étkezési költsége, ezt a programelemet ugyanis a pályázat nem tartalmazza.

Egy-egy szervezettől több pályázó is benyújthatja pályázatát, a pályázó a benyújtott pályázati adatlapon nyilatkozik a delegáló szervezethez fűződő viszonyáról, amely lehet tulajdonosi, munkavállalói, megbízotti és civil viszony.

Képzés nyelve: Magyar (megfelelő számú jelentkező esetén angol)

A képzés helyszíne: Budapest, X. kerületi Kulturális Központ Díszterme.

A képzés időpontja: 2011. július 12. (kedd)

A pályázatot egy, eredeti példányban kell benyújtani a mellékelt "Pályázati Adatlap" teljes körű kitöltésével. A pályázathoz szükséges mellékleteket fénymásolat formájában kérjük. A pályázati eljárás során hiánypótlásra lehetőség nincs.

A pályázat benyújtásának módja:

A hiánytalanul kitöltött pályázati lapokat az esetleges mellékletekkel együtt - két eredeti példányban kérjük benyújtani a pályázati programkoordinációs központ székhely címére. (Kérjük a postai levelet ajánlva, elsőbbségi küldeményként az alábbi címzéssel ellátva adják postára az alábbiakban megjelölt időpontig.)

Oktatás - Fejlesztés - Tanácsadó Iroda
Schmidt Daniella pályázati referens
H - 3073 TAR, Béke út 3/a.

Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy elektronikus úton megküldött pályázatokat nem áll módunkban befogadni!
Pályázat benyújtásának határideje: 2011. július 05.

A pályázati határidőn túl benyújtott pályázatokat a programkoordinátor automatikusan elutasítja, a bírálatban ezen pályázatok nem vesznek részt.

A programhoz kapcsolódó tanulási segédleteket a program biztosítja a hallgatók számára. A programmegvalósítás két részből áll: egy tréning napból és távoktatási szakaszból. A távoktatási szakasz interneten keresztül valósul meg, a további tanulási segédletek letölthetők a programban résztvevők számára.

A tréningnapon a részvétel kötelező, amelyen jelenléti regisztrációt készítünk ez alapján kerül kiállításra a képzésen való részvételt igazoló Tanúsítvány. Vizsgakötelezettség nincs. A beérkezett pályázatokat Bíráló Bizottság értékeli, sorrendet állítanak és ennek alapján készíti el a Programkoordinációs Iroda a kurzusbesorolásokat, a bírálatok kiértesítőjét és a kurzusbesorolást e-mailben juttatjuk el a pályázók számára.

A program moduljai 60/30 típusúak, kompetencia alapú andragógiai koncepció alapján kerültek meghirdetésre, a modulok tanulmányi fokozata két pont értékűek, amely igazolásaként akkr. Tanúsítványt állítunk ki a programon résztvevőnek.

Szakmai előmenetelbe pontértékként beszámítható.

Támogatott keretlétszám: 250 pályázat, támogatási keretösszeg összesen 2 400 000 Ft.

A pályázati programban való részvétel sikeres pályázás esetén nem átruházható még azonos szervezet esetén sem.

A pályázaton való részvétel regisztráció köteles, amelynek díja 2000 Ft/fő, a szükséges adminisztrációs kiadások és a pályázati ügyvitel díját tartalmazza. A regisztrációs díj befizetésére a Pályázati lapok beérkezését követően elkészített "Pályázati visszaigazolás" postai megküldésével kézbesített postai csekk felhasználásával kerülhet sor, számla kiállítása mellett.

Számlát kizárólag a pályázati adatlapon szerepeltetett szervezet/magánszemély nevére és címére tudjuk kiállítani. Ennek módosítására a pályázatbenyújtását és befogadását követően nincs lehetőség.

Pályázatkezelő:
Kapcsolattartó: Schmidt Daniella, pályázati referens.
Oktatás - Fejlesztés - Tanácsadó Iroda
forrastamogatas@gmail.com web: http://www.forrastamogatas.qwqw.eu
H - 3073 TAR, Béke út 3/a. Nyilvántartási szám: 16513122

 
Kapcsolódó anyagok:

Programok

Dumaszínház

2018. január 30. (kedd) 18:00

Művészetek Háza, színházterem

Best of L’art Pour L’art

2018. február 1. (csütörtök) 19:00

Művészetek Háza, színházterem

Kultúrházak éjjel-nappal

2018. február 3. (szombat) 10:00

Művészetek Háza

További programok »

 

 

Barátság mozi

 

Kiállítások 2016

 

Kreatív panel barokk