SZAKMAI HÍREK

Cél: az eszközök gyarapodása

2013. március 11., 21:50 | MMK |

Közeleg az önkormányzatok érdekeltségnövelő támogatásának beadási határideje.

Az 1997. évi CXL. törvény;  A kulturális javak védelméről és a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről 70. § (3) bekezdésében és a 100. § (3) bekezdésében foglaltak alapján jelent meg a 4/2004. (II. 20.) NKÖM rendelet, a helyi önkormányzatok érdekeltségnövelő támogatásáról, amelyet pályázati formában lehet elérni. A közművelődési támogatásokra rendelkezésre álló összeg a helyi önkormányzat által fenntartott, illetve az önkormányzattal kötött közművelődési megállapodás alapján működő közművelődési intézmények, közösségi színterek technikai, műszaki eszközállományának, berendezési tárgyainak gyarapítására használható fel. Személyi juttatásokra, tiszteletdíjakra nem használható.

 

Felmerülő kérdéseikre Gonda Emma készséggel nyújt felvilágosítást az alábbi elérhetőségeken: 06-22/313-175, ill.:  emmagonda@fejermmk.hu

 

A pályázatot   a Magyar Államkincstár Területi Igazgatóságához

(8000 Székesfehérvár, Petőfi u. 5.) kell beküldeni, 2013. március 25-ig.

Az igénylést március 25-éig elektronikusan és - az előző évekhez hasonlóan - postai úton, egy eredeti és egy másolati példányban kell benyújtani a Magyar Államkincstár területileg illetékes Igazgatóságához.

http://www.allamkincstar.gov.hu/onkormanyzatok/konyvtari_es_kozmuvelodesi_erdekeltsegnovelo...

Jogszabály: http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgidocid=a0400004...

 

Programok

Dumaszínház

2018. január 30. (kedd) 18:00

Művészetek Háza, színházterem

Best of L’art Pour L’art

2018. február 1. (csütörtök) 19:00

Művészetek Háza, színházterem

Kultúrházak éjjel-nappal

2018. február 3. (szombat) 10:00

Művészetek Háza

További programok »

 

 

Barátság mozi

 

Kiállítások 2016

 

Kreatív panel barokk