KIÁLLÍTÁSOK

Hímzők tárlata

2012. május 03., 22:17 | MMK |

Terítők, futók, párnák, falvédők, keszkenők és megannyi hímzett remekmű: az intézményünkben működő hímző szakkör tagjainak legszebb munkáiból látható válogatás a Művészetek Háza kiállítótermében.


A vendégeket Juhász Zsófia köszöntötte,
a látványos kiállítást Komendó Gabriella
nyitotta meg

A május 27-ig megtekinthető kiállítás meg­nyi­tóján megjelenteket Juhász Zsófia köszöntötte. A Megyei Művelődési Központ igazgatója elmondta: nagy öröm az intézmény számára, hogy rendszeresen neves képzőművészek, fotósok, kézművesek munkáiból rendezhetnek kiállítást, de a legjobban mégis annak örülnek, amikor a házban működő szakkörök munkáit tárják a nyilvánosság elé. Ezek a szakkörök hagyo­má­nyos kézműves szakmákban tevékenykednek, és igényes, látványos munkák kerülnek ki a kezük alól, amint erről a jelen tárlat látogatói is meggyőződhetnek.

A tárlatot Komendó Gabriella, az FMMK népművészeti referense a következő gon­do­la­tok­kal nyitotta meg:


Tisztelt ünneplő közönség, kedves hímzők, kedves vendégeink!

 


Gál Zsuzsanna már csak munkáival
lehetett jelen a tárlaton

Igen nagy megtiszteltetés számomra, hogy ezen a szép napon önök előtt állhatok, és őszinte megbecsüléssel üdvözölhetek minden kiállítót. Örömömbe szomorúság is vegyül, arra gondolva, miként örülne ennek a kiállítás megnyitónak Gál Zsuzsa néni, aki hirtelen és váratlanul távozott közülünk. Nagyon fog hiányozni a hímző és a csipkeverő műhelyből a textiles szakmák iránt érzett nagy szeretete és szakmai tudása.

A kiállításon Zsuzsa néni és a Fejér Megyei Művelődési Központ Hímző műhelyének tagjai által készített alkotások a Kárpát-medence jellegzetes tájegységeinek hímzésmintáit mutatják be.

A kiállítás fő helyén látható történelmi hímzések arról tanúskodnak, egykor ugyancsak virágzott a hímvarró mesterség a Dunántúlon is. Árulkodó neve van a textiles díszítő mesterségnek, a hímzésnek. Ezt is, mint sok más kézműves szakmát, a kezdetek kezdetén hímvarrók, azaz férfiak művelték.


A történelmi hímzéseket sokan megcsodálták

A leányiskolák megjelenésével egy időben, a reneszánsz korban, lassan a lányok, asszonyok mestersége lett a hímzés. Ezen kézműves mesterség megtanulása egy igazi reform volt számukra. Akkor majd minden leánynak meg kellett tanulnia hímezni, sőt, ahogy a leány az iskolából kikerült, egy-két évre varróba adták. S mi mindent hímeztek akkor? Gyolcsra és vászonneműre díszítették az ágylepelt, a párnát, a dunnahéjat, de még a szakajtóruhát is, az abroszkendőt, rúdra valót, az inget is.

Célunk ma az, hogy minél többen - fiatalok, és idősebbek is - fedezzék fel ezt a népművészeti kincset, leljék örömüket egy-egy szép kézimunka elkészítésében.

A kiállításon a régi kor történelmi hímzései köszönnek vissza, finom patyolat kelmére, batisztra, arany, ezüst szállal hímzett úri hímzések. Különösen szép példái láthatók itt ennek a kornak: református úrasztali terítők, jegykendők mintakincséből átdolgozott terítők, futók változatai. Láthatunk átdolgozott komádi hímzést is, régen ezt a hímzésfajtát durva házivászonra, pamut fonallal varrták fel - most finom alapanyagra hímzett, mai lakásba való terítőket láthatunk. Így, átdolgozva milyen más ez az alkotás! Modern, mai.


Sokféle mintakincs van jelen a tárlaton

A tárlaton Fejér megye hímzéshagyományának legjellegzetesebb motívumait láthatjuk viszont. Fehér hímzéses terítők, szalvéták, kenyérruhák díszítményeiként jelennek meg a szorgos hímző asszonyok keze nyomán.

A hímző alkotóműhely tagjainak munkái között a kiállításon megtalálhatók a történelmi magyarság más jellegzetes tájegységeinek hímzésmintái is. Így a Rábaköz Hövej hímzéseinek rendkívül jellegzetes motívumai éppúgy, mint a békési szűcshímzés, vagy Erdély, Dél-Alföld átdolgozott történelmi mintakincse.

Szeretném megköszönni a hímző oktatók áldozatos munkáját, akiknek köszönhetően ma is aktívan működik a Fejér Megyei Művelődési Központ hímző műhelye.

1988-ban Párniczky Józsefné, Ilonka irányításával jött létre a hímző szakkör. Ilonka gyűjtötte össze és dolgozta fel Fejér megye népi hímzéseit.  Ebben a szakmai munkában támogatója volt a Fejér Megyei Művelődési Központ, intézményünk támogatásával adta ki a 3 kötetes Fejér megyei fehér hímzéses szakkönyvet. 2005 szeptemberéig volt a szakkör vezetője: igényes, pontos munkára tanította a szakkör tagjait, irányításával sok megyei és országos díj birtokosa lett a csoport és tagsága, főleg Fejér megyei és úri hímzéses munkáikkal jeleskedtek.


A jó pap is holtig... - a kiállításon
többen is gyűjtöttek mintákat

2005 októberétől Illés Károlyné, Ida vette át a szakkör vezetését. Irányításával a szakkör tagjai megismerkedtek az erdélyi népi hímzés mintáival, öltéstechnikájával. Kalotaszegi nagyírásos és torockói mintáival több kiállításon vett részt, irányítása alatt több alkalommal is díjazott lett a szakkör.

Váratlan halálával sem szakadt meg a műhely tevékenysége, 2008 októberétől Párniczky Józsefné és Illés Károlyné tanítványa, Gerebics Lajosné, Gizike a műhely szakmai vezetője. A legújabb tervezések, elkészült alkotások az ő nevét dicsérik.

Végezetül köszönet jár minden szakköri tagnak, akik áldozatos szakmai munkájukkal segítik a magyar népművészet hímző mintakincsének fennmaradását.

Követendő példaként mutatják meg a magyar nép teremtő erejét ők, akik őrzik hagyományait és múltját, és gazdagítják jelenét.Programok

Dumaszínház

2018. január 30. (kedd) 18:00

Művészetek Háza, színházterem

Best of L’art Pour L’art

2018. február 1. (csütörtök) 19:00

Művészetek Háza, színházterem

Kultúrházak éjjel-nappal

2018. február 3. (szombat) 10:00

Művészetek Háza

További programok »

 

 

Barátság mozi

 

Kiállítások 2016

 

Kreatív panel barokk