PÁLYÁZATI HÍREK

Ifjúsági és közösségi információs pontok létrehozása

2013. október 30., 13:28 | MMK |

A Kreateam Egyesület (továbbiakban pályázatkezelő) a svéd SWINT NGO Foundation szervezet együttműködésével pályázati kiírást tesz közzé az alábbiak szerint:

A korábban kialakult svéd-magyar közösségfejlesztési folyamat eredményeképpen a pályázatkezelő Kreateam Egyesület, valamint a támogató svéd SWINT NGO Foundation Magyarország területén működő közösségi tereknek, művelődési és szabadidős szervezeteinek lehetőséget biztosít közösségfejlesztés szempontjából lényeges szerepet betöltő helyi információs pontok kialakítására és működtetésére.

A pályázat célja, hogy Magyarországon már egyéb formában működő, vagy kialakítás előtt álló ifjúsági, valamint közösségi információs pontok - úgynevezett KREAPONTOK - alakuljanak, annak érdekében, hogy a helyi közösség számára lényeges információk egy helyen, helyi mentor segítségével elérhetőek legyenek.

Az ifjúsági és közösségi információs pont szolgáltatás lényege, hogy rendszerezetten teszi elérhetővé a fiatalok és helyi közösségek, polgárok számára a releváns információkat. Az ifjúsági és közösségi információs pont alaptevékenysége keretében biztosított szolgáltatásait ingyenesen biztosítja, mely szolgáltatások mindenki számára, mindennemű megkülönböztetés nélkül hozzáférhetőek. Mindezek figyelembevételével az információs pont elsődleges célcsoportja ifjúsági információs pont esetében a 14-29 éves korcsoport, közösségi információs pont esetében a település teljes körű lakossága. Az ifjúsági és közösségi információs pont szolgáltatásai során törekedni a kell a pontos, megbízható információszolgáltatásra.

Az ifjúsági és közösségi Információs pont általában az alábbi területeken végez információgyűjtést és szolgáltatást:
- helyi, regionális és országos kulturális programok, rendezvények;
- helyi sportolási lehetőségek, helyi, regionális és országos sportrendezvények;
- helyi és regionális közoktatási és felsőoktatási információk
- helyi és megyei önkormányzatok nyitva tartása és szolgáltatásai
- helyi és regionális és országos olcsó szálláslehetőségek
- országos utazási és szállás információk
- helyi munkalehetőségek
- helyi, regionális országos és uniós pályázatok
- helyi és regionális segítő-és krízisellátó helyek
- ifjúsági információs és tanácsadó szolgáltató helyek
- az európai mobilitással összefüggő alapinformációk

1. A pályázók köre:
- 5000 fő lakossági szám alatti magyarországi települések önkormányzatai, ezek intézményei, illetve az adott településen működő civil szervezetek (egyesületek, alapítványok).

2. A pályázati program tárgya:
A pályázati támogatás keretében a pályázatkezelő a következő szolgáltatásokat biztosítja nyertes pályázóknak:
1. Információs pont kialakításához szükséges KREAPONT bázis (logózott információs asztal és pult)
- A nyertes pályázó által megjelölt közösségi térben a pályázatkezelő biztosítja az információs pont működéséhez szükséges információs pultot, amely alkalmas lesz számítógép elhelyezésére, valamint a projekt során átadásra kerülő ifjúsági, közösségfejlesztési szakmai anyagok, valamint közérdekű, hasznos információtárak elhelyezésére.
2. Felhasználói hozzáférés (liszensz) biztosítása az információs pont működtetéséhez szükséges adatbázishoz
- A nyertes pályázó számára a pályázatkezelő hozzáférést biztosít a svéd-magyar közösségfejlesztési csoport által üzemeltetett információtárhoz, amelyen keresztül a kialakított információs pont működtetéséhez szükséges szóróanyagok, dokumentumok és kiadványok elérhetőek lesznek. Ezek a szóróanyag kinyomtatva elhelyezhetőek lesznek az információs pont polcain, lehetőséget biztosítva a használók széles körű informálására.
3. A projektidőszak alatt (6 hónap) mentori szolgálat biztosítása az információs pont szakmai munkatársa részére
- A projektidőszak alatt a kialakított információs pont működéséhez szükséges szakmai segítséget is biztosítja a pályázatkezelő. A nyertes partnerek számára egy on-line help-center felületen hozzáférést biztosít a program szakértőivel való kommunikálásra, annak érdekében, hogy az információs pont működtetése során felmerülő kérdések és problémák minél gyorsabban és egyszerűbben megoldásra találjanak.

A nyertes pályázók vállalásai:
1. Működő közösségi térben legalább 4 m2 területű szabad tér biztosítása a kialakítandó információs pont számára.
- A pályázatkezelő által biztosított információs pult elhelyezéséhez és későbbi működtetéséhez szükség van egy olyan - lehetőleg közösségi térben, (művelődési házban, polgármesteri hivatalban, civil szervezet helységében stb.) elhelyezkedő térre, ahol a KREAPONT telepítése megtörténhet.
2. Minimum egy darab szélessávú internetkapcsolattal ellátott számítógép biztosítása a helyszínen.
- A mai informatikai alapkövetelményeknek megfelelő számítógép (alapgép, monitor, billentyűzet és egér) elhelyezése a telepített információs asztalon, amely közösségi célokat szolgál - tehát lehetőséget biztosít az információs pont használói számára az Internethez, valamint a KREAPONT adatbázisához való hozzáféréshez. Lehet már meglévő, használt számítógép biztosítása, nem szükségszerű új eszköz vásárlása.
3. Minimum egy fő közösségfejlesztési munkatárs biztosítása a projekt megvalósulási és fenntartási időszaka alatt.
- A projekt időszak (6 hónap) illetve a vállat fenntartás időszak (18 hónap) alatt legalább egy olyan munkatárs biztosítását vállalja a nyertes pályázó aki, a közösségi tér nyitva-tartási idejében jelen van, és a KREAPONT felügyeletét és szakmai hátterét biztosítja. Ennek a munkatársnak lesz a vállalása, hogy a projekt során a szakértő csoporttal kommunikál, valamint a kapott felhasználói felülteket - és az ezeken keresztül elérhető információs anyagokat - kezeli. A programba nem szükséges új munkaerőt bevonni, a közösségi tér meglévő kollégája is elláthatja az adott feladatokat.
4. A pályázati támogatáshoz szükséges 10% önerő biztosítása (99 000 Ft)
- A nyertes pályázókkal támogatási szerződést köt a pályázatkezelő, amelyben rögzítésre kerülnek - többek között - az önrész biztosításának feltételei is.

3. Támogatási intenzitás:
A pályázati konstrukcióban elnyerhető támogatás összege 990 000 Ft, amely az információs pont kialakításának, valamint a projekt időszak (6 hónap) alatti működtetésének szakmai költségeit fedezi. A támogatás intenzitása 90%, ami feltételezi a pályázói önerő bevonását 10% (99 000 Ft) erejéig. A támogatás, illetve az önrész az alábbi juttatásokat fedi le:
- KREAPONT bázis (logózott információs asztal és pult).
- Felhasználói liszensz a svéd-magyar közösségfejlesztési adatbázishoz, amelyen keresztül a projektidőszak alatt az információs pont működtetéséhez szükséges anyagok letölthetőek lesznek.
- Hozzáférés az on-line help-center felülethez a program szakértőivel való kommunikálás érdekében.

4. A pályázat befogadása és támogatása:
A pályázatokat az értékelő bizottság beérkezés sorrendjében vizsgálja. Várható támogatott pályázatok száma 120 db. Amennyiben a pályázat hiányos, vagy ha a pályázatot határidőn nyújtják be, vagy ha a rendelkezésre álló keretstátusz betöltésre kerül, úgy a pályázat bírálat nélkül kerül visszautasításra. A pályázati döntés ellen fellebbezésnek helye nincs. A támogatott pályázatok benyújtójával a pályázatkezelője támogatási szerződést köt. A támogatási szerződés tervezetét a pályázati döntést követően bocsátja rendelkezésre a pályázat kezelője.

5. A pályázathoz kötelező elemei:
- Hiánytalanul kitöltött pályázati adatlap
- Civil szervezetek esetén cégbírósági kivonat, önkormányzatok esetén MÁK törzskönyvi kivonat másolata
A pályázati kiírás és adatlap a http://www.kreateamegyesulet.hu oldalról tölthető le.

6. A pályázat benyújtása:
A hiánytalanul kitöltött pályázati adatlapot, illetve a kötelező melléklet kizárólag elektronikus úton az info@kreateamegyesulet.hu e-mail címre várjuk.

Pályázat benyújtásának határideje: 2013. november 22. péntek éjfél

A pályázatról további információ a 06/70-341-5702-es telefonszámon, illetve az info@kreateamegyesulet.hu e-mail címen kérhető.

 
Kapcsolódó anyagok:

Programok

Dumaszínház

2018. január 30. (kedd) 18:00

Művészetek Háza, színházterem

Best of L’art Pour L’art

2018. február 1. (csütörtök) 19:00

Művészetek Háza, színházterem

Kultúrházak éjjel-nappal

2018. február 3. (szombat) 10:00

Művészetek Háza

További programok »

 

 

Barátság mozi

 

Kiállítások 2016

 

Kreatív panel barokk