MESTERSÉGEK HÁZA

„Akarsz-e mindig, mindig játszani”

2010. december 10., 15:04 | MMK | Komendó Gabriella

Játszóházak, bemutató foglalkozások iskolás csoportok számára

 

A természetes anyagokból készült tárgyak technikája és formája nem egy esetben hosszú évszázadok alatt alakult ki, s finom díszítést viseltek magukon. Ennek köszönhetően nem csak használták ezeket a tárgyakat, de esztétikai értékkel is bírtak. Ezek az alkotások a magyarság anyagi kultúrájának szerves részét képezi, éppen ezért ma még fontosabb, hogy tovább éljenek, s használatba maradjanak, hiszen népi azonosságtudatunk megőrzésében ennek fontos szerepe van.

A bevezető gondolatok is sugallják, mennyire fontos az alkotó tér és az oktató személye a játszóházi, bemutató foglalkozásokon. Már a 40-es éveikben járók sem a nagyszüleiktől tanulták a kézművesség alaptechnikáit, hanem játszóházi, bemutató foglalkozásokon sajátították el, tanulták meg a természetes alapanyagokkal a játékkészítést.

A játszóházak, bemutatók szervezése ma elhatározás kérdése, nagyon sokszor a lelkes kézműves dönti el mit, hogyan ad tovább a kíváncsi érdeklődőnek. Minden kézműves, aki valamely természetes alapanyagból készít alkotásokat, vagy szereti azt a munkafolyamatot, eldöntheti, oktatja-e, továbbadja-e szakmája fortélyait az érdeklődőknek.

A kézműves oktatás szerepe fokozatosan felértékelődik, ha a helyi hagyományőrző tevékenységeket vizsgáljuk. A népművészet és benne a tárgyalkotó kézműves hagyományok ápolását felvállaló mesterek, lényeges társadalmi tevékenységnek tekintik azt az összefogást, amit a gyermek, ifjúsági és felnőtt korosztály körében végeznek, tudásuk, ismereteik, átadásával Fejér megyében. E tevékenységet a Megyei Művelődési Központ fenntartásában lévő épületben, a Mesterségek Házában végzik a tárgyalkotó népművészek. Mivel ebben az épületben szervezünk gyermekképzéseket, játszóházi foglalkozásokat, fontosnak tartjuk azt a helyet, ahol a jövő nemzedékét oktatjuk, mivel a természetünknél fogva egyek vagyunk azzal a környezettel, ahol élünk.

A Megyei Művelődési Központ Mesterségek Házában már tíz éve működő programsorozat, a 6-10 éves korosztályú gyermekek részére szervezett bemutatók és előadások. A foglalkozásokon maximum 35 fős csoportokat tudunk fogadni, előre egyeztetett időpontokban. A foglalkozások szerdánként 9 órától 12 óráig és 13 órától 15 óráig óránkénti váltásokban folynak, egy bemutató óra tehát 45 percig tart.

A gyerekek két kisebb csoportban sajátíthatják el a népi kézművesség alaptechnikáit, s minden alkalommal egy-egy egyszerűbb tárgyat készítenek a kézműves mester segítségével, amit a foglalkozás végén hazavihetnek magukkal.

Az éves programsorozatot az iskolai tanmenethez igazítottuk, ezért egy tavaszi és egy őszi (téli) programcsomagot kínáltunk az iskolák felé.

Látogatókat fogadtunk és fogadunk megyénk egész területéről, sőt a szomszédos megyékből is jelentkeznek programjainkra. A kézműves bemutatók sikerét a résztvevők nagy száma mutatja, 2008-ban a meghirdetett előadásokat közel 3. 541 fő gyermek látogatta meg.

Egyre nagyobb az érdeklődés a programjaink iránt, az általános iskolák felső tagozatosai és a középiskolások körében is, akik már évekkel korábban, részt vettek programjainkon.

Az újítás szándékával mindig jobb és új teljes programot kínálunk a gyermek korcsoport számára. Az előadások során az érdeklődők megismerkedhetnek megyénk, tájegységünk népművészeti, néprajzi hagyományaival, kiegészítve ezt népzenei, néptánc, gasztronómiai ismeretekkel, információkkal.

A spontán érdeklődők számára is egyre színesebb programot kínálunk, mely során nem csak a magyar hagyományokkal, hanem megyénkre jellemző nemzetiségi hagyományokkal is megismerkednek a résztvevők.

Célunk egy olyan, a gyermekek és fiatalok számára létrehozott komplex, kreatív műhelymunka lehetőségének megteremtése, melynek során nem csak a hagyományokat, a régi fogásokat mutatjuk meg, hanem a résztvevők kipróbálhatják magukat, egy egész életre szóló élményt, ismereteket, információkat szerezhetnek meg, a tárgyalkotó népművészet értékeiről, területeiről. További céljaink a kézműves te­vé­kenységek megismertetésével a hagyo­mányos népi kultúra e területének átörökítése, a múlt értékeinek beépítése a mai tárgykultúrába, tárgy­alkotó tevékenységé, valamint a természetes anyagok felhasználásával a természetközeli szemlélet kialakítása és megerősítése, a har­mo­nikus életvitel, a környezetalakítás képességének megalapozása, az értékteremtés és -megőrzés igényének létrehozása.

A program 2000-ben kezdődött Vakler Anna, a Megyei Művelődési Központ akkori tárgyalkotó népművészeti előadójának ötlete alapján. A programokat Székesfehérvár város önkormányzata anyagilag támogatta, ezért az iskoláknak ingyenesen kínáltuk a játszóházakat. Nagyon kedvelt volt a helyi iskolák között a kézműves játszóház. A megye iskolái felé ekkor még nem népszerűsítettük a programok kínálatát, így először csak székesfehérvári iskolák jelentkeztek a kézműves bemutatókra.

A népi tárgyak formakincse, egyéni fogások, az anyagokkal való munkálkodás és kísérletezés kifogyhatatlan lehetőséget rejt a foglalkozáson résztvevők számára. Fontosnak tartjuk, hogy minél több alapanyaggal és annak megmunkálásával ismerkedjenek meg a gyerekek.

Az évtizedes szervezőmunkának köszönhetően alakult ki a programsorozat, minden évben újítunk a program kínálatán.

A foglalkozások második évében alakítottuk ki azt, hogy a gyerekek két kisebb csoportban sajátíthatják el a népi kézművesség alaptechnikáit, s minden alkalommal egy-egy egyszerűbb tárgyat készítenek a kézműves mester segítségével, amit a foglalkozás végén hazavihetnek magukkal.

A népi kultúra gazdag világából tudatosan válogattunk. A szokások többsége a naptári évhez, a természet jelenségeihez, az évszakok változásaihoz, a munkához, az emberi élet fordulópontjaihoz, valamint egyházi ünnepekhez fűződnek. Kitérünk a földművelésre, a mezőgazdasági eszközökre, a termesztett növényekre, a házi, részben vadon élő állatokra, a népi építkezésre, mesterségekre, sütésre-főzésre, öltözködésre vonatkozó ismeretekre is. Vagyis komplex lehetőséget rejt a népművészeti bemutatók többsége.

A bemutatók témái között volt fazekas, csuhé, gyertya, rongybaba, mézeskalács díszítés, fafaragó, tojásfestés, fonal, szövés technikai foglalkozások.

Majd egyre több kézműves vállalkozott a szakmája bemutatására, így a következő években bővíthettük a foglalkozások kínálatait, új szakmabemutatókat is beszerveztünk a sorozatban, mint bútorfestés, bőrműves, ékszerkészítés, hangszerkészítés, gyékényfonás, virágkötészet, adventi koszorú készítése

2006-tól teljesen elveszítettük az önkormányzati támogatást, emiatt nagyon fel kellett emelnünk a jelentkezők részvételi díját. Így nagyon kevés iskola érdeklődött programjaink iránt, a jelentkezési kedv egyharmadára csökkent.

Újabb és színesebb bemutatókkal és nyitott történelem órákkal igyekeztünk visszacsábítani a csoportokat. A programsorozatba bekapcsolódott Fehérvári Huszár Egyesülettel közösen folytattuk az általános iskolás és óvodás csoportok számára szervezett kézműves bemutató foglalkozásokat. Az óra bemutatójában eszközök, viseletek változatait ismerhették meg a programra jelentkezők, a lovak nyergelését, tisztítását, etetését is megnézhették a gyerekek.

A másik sikeres foglalkozásunk egyike, a kenyérkészítés. Itt a gyerekek valójában csak bemutatót láthatnak, és az oktató kenyérlepényt készít. Ami igazi élmény nyújt a gyerekeknek, az a kézi őrlés bemutatása és kipróbálása.

Mára programsorozatba újabb foglalkozásokat szerveztünk, mint "A juhászok élete" című bemutatót, melynek fő témája a viseletek, a szakma eszközei, szerszámainak bemutatója. Külön kiemeltük a szerszámok közül az ostort és használatát. Ezt a szerszámot a gyerekek is kipróbálhatták. Új foglalkozásaink egyike az ólomkatona-készítés volt, mely foglalkozás a fiúk között vált legnépszerűbbé.

2011-ben a foglalkozások kínálatát bővítjük, bevonunk új kisebb mesterségeket, sütésre-főzésre és ruházkodásra, illemre vonatkozó ismeretekre is kitérnek játszóházaink tematikája.

A Mesterségek Házában iskolák számára meghirdetett bemutató foglalkozások megtartása alaptevékenységnek számít, sajnos, e tevékenység felkarolása nélkül nincs esély a programsorozat fenntartására. Ennek ellenére három éve támogató nélkül működő, csak a bevételekből származó szűkös forrásra számíthatunk. Idén a bevételek tovább csökkenése miatt a kézműves foglalkozások számát csökkentettük.

A nehézségeink ellenére is népszerűek a meghirdetett foglalkozások mind a helyi, mind a környező falvak iskoláiban.

A programsorozat népszerűsége abban rejlik, hogy a népi kultúra kimeríthetetlen gazdag világából tudatosan építettük fel a bemutató, játszóházi foglalkozások témáját.
 
Kapcsolódó anyagok:

Programok

Dumaszínház

2018. január 30. (kedd) 18:00

Művészetek Háza, színházterem

Best of L’art Pour L’art

2018. február 1. (csütörtök) 19:00

Művészetek Háza, színházterem

Kultúrházak éjjel-nappal

2018. február 3. (szombat) 10:00

Művészetek Háza

További programok »

 

 

Barátság mozi

 

Kiállítások 2016

 

Kreatív panel barokk