MUNKATÁRSAK

Juhász Zsófia
igazgató

Félfogadási idő és hely:
Hétfő 14.00-16.00
Szerda 9.00-11.00
Művészetek Háza, földszint 022-es iroda

 

SZEMÉLYI ADATOK

Név: Juhász Zsófia
Születési hely: Cegléd
Születési idő: 1971. 06. 23.

ISKOLÁK

2008. Pécsi Tudományegyetem Felnőttképzési és Emberi erőforrás Fejlesztési Kar
            Művelődésszervező

1996. Csokonai Vitéz Mihály Tanítóképző Főiskola
            Ifjúságsegítő szakosító oklevél

1993. Zsámbéki Tanítóképző Főiskola
            Általános iskolai tanítói szak

1989. Teleki Blanka Gimnázium Székesfehérvár
            Érettségi vizsga

Egyéb végzettségek

2013. Interdiszciplináris szakmódszertani akkreditált továbbképzési program
          00264-2012
          Vezetői- minőségirányítási-, minőségbiztosítási mentor módszertan 60 kredit
          Tehetséggondozó mentor-tehetséggondozó rendszerek működtetésének
          szakmódszertana 60 kredit
          Szent Gergely Népfőiskola
2010. Gazdasági, vezetési és államháztartási ismeretek közművelődési intézményvezetőknek akkreditált képzés

2008. Minőségfejlesztés a közművelődésben I. és II. modul

2007. Kodolányi János Főiskola Kulturális Tanulmányok Tanszéke által szervezett Szabadegyetem - "A globalizáció ellentmondásai és az interkulturális feszültségek napjainkban II."

2005. ECDL (Európai Számítógép-használói Jogosítvány) Start megszerzése

2004. Gazdasági és jogi ismeretek a nonprofit szervezetekben

2003. CTF Alapítvány - Kulturális Intézmények Fenntarthatósága tréning

2000. Gazdasági informatikai végzettség - Magyar Adatbázis Forgalmazók Kamarája

MUNKAHELYEK

1995-          Fejér Megyei Művelődési Központ
                     népművelő, ének-zenei szakreferens

1995-1997 Sárvíz Művészeti Szakközépiskola
                     népzene tanár

1995-1998 Várpalotai Zeneiskola
                     népzene tanár

2000-2003 Hermann László Zeneiskola és Zeneművészeti Szakközépiskola, Székesfehérvár
                     népzene tanár

2008. március 1-je óta a Fejér Megyei Művelődési Központ igazgatója vagyok

MUNKÁM

Az igazgató feladatok ellátása mellett a Megyei Művelődési Központban szakfeladatom

- Fejér megye öntevékeny népzenei és zeneművészeti tevékenységének segítése, szervezése, koordinálása az országos és nemzetközi kapcsolatokban:

?  a megyében működő amatőr csoportok adatbázisának elkészítése és karbantartása, közös programok szervezése a településekkel és szakmai együttműködésen alapuló pályázatok írása, megvalósítása,

- együttműködések ápolása és kezdeményezése a népzenei és zeneművészeti mozgalom civil szervezeteivel:

?  a Magyar Kórusok és Zenekarok Szövetségével, a Vass Lajos Népzenei Szövetséggel, valamint a Hagyományok Házával való kapcsolatok ápolása, ezáltal a megyei csoportoknak az országos körforgásba való bekapcsolása, elszigetelődésük megakadályozása,

- Fejér megye iskolai, iskolán kívüli, ifjúsági, valamint felnőtt amatőr kórusainak, amatőr komolyzenei együtteseinek, szólistáinak szakmai támogatása, továbbá népzenei hagyományőrző csoportok, pávakörök, népdalkörök, citerazenekarok, népzenei együttesek, szólisták munkájának segítése:

?  "Éneklő Ifjúság" hangversenysorozatának, és a Fejér Megyei Népdaléneklési Verseny szervezése minden évben,

?  "Éneklő Magyarország" - felnőtt amatőr kórusok minősítő hangversenyeinek szervezése,

?  Országos Népzenei Minősítők szervezése pávakörök, népdalkörök számára,

?  non-formális keretek között megvalósuló képzések szervezése népdalkör-vezetők részére,

?  nevemhez köthető a Leghosszabb Nap Fesztivál szervezése,

?  valamint a komplex (népzene - néptánc - kézművesség) Népművészeti Tábor szervezése és bonyolítása, melynek helyszínei Fejér megye kistelepülései (2001-2006. Igar, 2007. Vérteskethely),

- a népzenei szakterület intézményi programjainak gondozása,

- hazai és nemzetközi pályázatok készítése valamint kapcsolatok ápolása a területi és országos szakmai szervezetekkel, intézményekkel:

?  az olaszországi SORAIMAR nemzetközi szövetséggel való kapcsolat kiépítése, ennek keretében Mór és Valdobiadene testvérváros kapcsolatának előkészítése, olasz csoportok felléptetése fesztiválunkon, 2008-ban megvalósuló nagyszabású maszk-kiállítás befogadásának előkészítése és szervezése.

?  2008-ban a KKOSZ (Kulturális Központok Országos Szövetsége) és az ENCC Exchange Program (European Network of Cultural Centers) szervezésében Brüsszelben és Berlinben részvettem a BECC Exchange Program szakmai konferenciáin és tanulmányi csereprogramjában Németországban, az Emdem melletti Landliche Akademie Krummhörn partnereként.

BESZÉLT NYELVEK
Angol, német és orosz.
2008. április 23. óta középfokú "C" típusú, kétnyelvű nyelvvizsgával rendelkezem angolból.

EGYÉB SZAKMAI TEVÉKENYSÉGEK

KÖZMŰVELŐDÉSI SZAKFELÜGYELET:

2009 óta közművelődési szakfelügyelőként részt veszek a közművelődési feladatellátás országos szakfelügyeletéről szóló 23/2005. (VIII. 9.) NKÖM rendelet alapján az önkormányzatok közművelődési feladatellátásának általános és részletes szakfelügyeleti vizsgálatában. (2009 - Kereki, Pusztaszemes, 2010 - Devecser, Adony, Pákozd, Pusztaszabolcs, 2011 - Kaposvár, Lengyeltóti, Marcali)

MINŐSÉGFEJLESZTÉS:

A 2008. június 10-ei tanúsítványom alapján (Minőségfejlesztés a közművelődésben 2. modul) alapján auditorként részt vehetek a közművelődési szervezetek helyszíni szemléjén (2011 - Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Közművelődési Szakmai Tanácsadó és Szolgáltató Intézete).

NEMZETKÖZI KAPCSOLATOK:

Igazgatóságom ideje alatt, a közreműködésemmel 2008 márciusában csatlakozott a Fejér Megyei Művelődési Központ a European Networ of Culturale Centres (ENCC) európai projecthez. Az ENCC keretein belül működő BECC (Bridge between Europien Culturale Centres) project lehetőséget adott a kulturális szférában dolgozóknak, hogy egy másik országbeli kulturális központ mindennapjait, munkafolyamatait megfigyelhesse.

Ezzel kapcsolatban 2 konferencián és egy tanulmányi vettem részt:
2008. október - Brüsszel
2009. november - Berlin
2009. május 17-22. Németország - Emden

Intézményünk közreműködésemmel 2008 januárjában farsangi kiállítást szervezett a SORAIMAR nemzetközi hagyományőrző egyesülettel. Ezen a kiállításon a mohai tikverőzők is bemutatkoztak.
2011. október 15-én nyílt Olaszországban, Veneto városában, a néprajzi múzeumban egy maszkkiállítás, amelynek létrejöttében közreműködött intézményünk is.

KAPCSOLATAIM CIVIL SZERVEZETEKKEL:

Az egyesületekben való közreműködésem és a Megyei Művelődési Központban végzett munkám szorosan összekapcsolódik, és ennek eredménye számos olyan pályázat és program, melyek az egyesületek és az intézmény közös szervezésében valósultak meg.

2005 óta tagja vagyok a KÓTA - Magyar Kórusok és Zenekarok Szövetsége Népzenei Szakbizottságának.

1994. január 22-én ötletadója és megalapítója voltam a SZITI Szociális Egyesületnek.

A Székesfehérváron működő SZITI (Ifjúsági és Információs) Iroda ezen egyesületnek a tevékenységi körére épült ki és végzi tevékenységét.

2001-ben megalakult a Fejér Megyei Népzenei Műhely. Ennek az egyesületnek vagyok a titkára. Tevékenységünk az egész megyére kihat. Kulturális, ismeretterjesztő, értékközvetítő programokkal járjuk Fejér megyét és igyekszünk megmozgatni minél több kulturálisan hátrányos helyzetű település fiatalságát.
A Műhely elsődleges céljának tekinti az iskolán kívüli programok teljessé tételét, ezért a szabadidő hasznos eltöltése érdekében fejtjük ki tevékenységünket.

A 2003-ban bejegyzett Fonódás Kulturális Egyesület elnöke vagyok. Programjainkkal elsősorban a fiatalokat keressük meg. Olyan szabadtéri ingyenes koncertek szervezői vagyunk, amelyek lehetőleg igényes kultúraközvetítő szerepet töltenek be.

Titkára vagyok még a Motívum Kulturális Egyesületnek, továbbá aktív tagja vagyok a Fejér Megyei Népművelők Egyesületének, az Alba Regia Táncegyesületnek, az Alba Regia Vegyeskar Egyesületnek, az Alsóvárosi Kulturális Egyesületnek, valamint a Magyarországi Alkotóművészek Közép- és Nyugat-dunántúli Regionális Társaságának. Titkára vagyok még a Motívum Kulturális Egyesületnek, továbbá aktív tagja vagyok a Fejér Megyei Népművelők Egyesületének, az Alba Regia Táncegyesületnek, az Alba Regia Vegyeskar Egyesületnek, az Alsóvárosi Kulturális Egyesületnek, valamint a Magyarországi Alkotóművészek Közép- és Nyugat-dunántúli Regionális Társaságának.

2009 óta felügyelő bizottsági tag vagyok a Művelődési Intézmények Megyei és Regionális Kulturális Szerveződések Országos Szövetségében (MIOSZ).

SZEDTEVETTE ZENEKAR:

A 2000-ben megalakult zenekar vezetője vagyok. Koncerteket adunk a megye egész területén, gyerekjátszó táncházakban muzsikálunk.
A következő táncegyüttesek állandó kísérő zenekara vagyunk:
Mezőföld Táncegyüttes (Alap),
Gerlice Néptánc Együttes (Cece),
Alba Regia Táncegyüttes Szenior Csoportja,
Salina Néptánc Együttes Adony,
Vadvirág Néptánc Együttes (Pusztahencse).

Eredményeink:

 • 2009. decemberében a Magyar Kórusok, Zenekarok és Népzenei Együttesek Szövetsége (KÓTA) díját kapta a zenekarunk Népzenei Együttesek Kategóriában.
 • Zenekarunk 2007-ben és 2009-ben Aranypáva díjat kaptunk az Országos Népzenei Minősítőn.
 • A Fejér Megyei Önkormányzat Nemzetközi Kapcsolatok és Turisztikai Ügyek Bizottsága felhívására jelentkeztünk a Litvániában 2007. júliusában megrendezett nemzetközi folklór fesztiválra, ahol a zenekari kategória I. díját nyertük meg
 • 2009. augusztusában a 41. alkalommal megrendezett hegyi népek népzene- és néptánc fesztiválján, Zakopanéban második helyezést értünk el és a velejáró gorál kolomppal térhettünk haza. Ugyanezen a rendezvényen az általuk kísért Kodály Zoltán Táncegyüttes első helyezett lett.

Zenei referenciák:

 • 2005-2006. a kislángi művészeti iskola néptánc koreográfiái zenei CD lemezének elkészítése,
 • 2005. a Csitáry Emil Művészeti Műhely néptánc koreográfiái zenei CD lemezének elkészítése,
 • 2005. az ALCOA Köfém Nyugdíjas Táncegyüttes koreográfiája zenei CD lemezének elkészítése,
 • 2006. a zenekar 1. önálló CD lemezének kiadatása,
 • 2006. eredeti olasz népzenei CD kiadása Olaszországban,
 • 2007. az olasz farsangi karneválokat bemutató DVD lemez zenei anyagában való közreműködés,
 • 2008. a cecei, az alapi és a pusztahencsei néptánc együttesek néptánc koreográfiái zenei CD lemezének elkészítése
 • 2011 az adonyi és pusztahencsei néptánc együttesek néptánc koreográfiái zenei CD lemezének elkészítése

TANÍTÁS

A 2007. szeptemberében indult, az Alba Regia Táncegyüttes szervezésében megvalósuló 2 éves Alapfokú Néptáncoktató "C" Tanfolyam -főiskolai előkészítő tanára voltam. Közművelődéstant tanítottam.

PUBLIKÁCIÓK

Juhász Zsófia: "Már mi nálunk babám..." - A vidéki közművelődési intézményrendszer helyzete
Az előadás elhangzott 2011. október 28-án a Magyar Országgyűlés Kulturális és Sajtóbizottság szakmai napja keretében, a Parlament Felsőházi termében.

Juhász Zsófia és Székely Gabriella: Párhuzamok a közművelődési dokumentumokban - egy közművelődési roadshow tapasztalatai, avagy jöttünk, láttunk, visszamennénk
Megjelent: CXL - A közművelődési feladatellátás országos szakfelügyeletének időszaki kiadványa - 2011. június

Juhász Zsófia: "Már mi nálunk babám..." - A vidéki közművelődési intézményrendszer helyzete
Az előadás elhangzott 2011. október 28-án a Magyar Országgyűlés Kulturális és Sajtóbizottság szakmai napja keretében, a Parlament Felsőházi termében.
Megjelent: Szín - - Közösségi művelődés 16/6. - 2011. december
A magyar Művelődési Intézet és Képzőművészeti lektorátus folyóiratában 2011. decemberben

Székesfehérvár, 2010. szeptember 6.

Juhász Zsófia

(22) 315-021

zsofiajuhasz@fejermmk.hu

Programok

Dumaszínház

2018. január 30. (kedd) 18:00

Művészetek Háza, színházterem

Best of L’art Pour L’art

2018. február 1. (csütörtök) 19:00

Művészetek Háza, színházterem

Kultúrházak éjjel-nappal

2018. február 3. (szombat) 10:00

Művészetek Háza

További programok »

 

 

Barátság mozi

 

Kiállítások 2016

 

Kreatív panel barokk