SZAKMAI HÍREK

Közművelődési szakmai nap

2011. október 10., 13:50 | MMK |

MEGHÍVÓ
KÖZMŰVELŐDÉSI SZAKMAI NAPRAA Fejér Megyei Művelődési Központ tisztelettel meghívja Önt és munkatársait következő
közművelődési szakmai napjára

a Fejér Megyei Művelődési Központ Művészetek Háza (volt Barátság Háza) Lila-termébe,

2011. október 20-án (csütörtök) 9.30 órai kezdettel.

 

 

Program:

 

09.30   Köszöntő    

    Juhász Zsófia igazgató, Fejér Megyei Művelődési Központ


09.35    A Széchenyi Programiroda bemutatkozása

    Mórocza-Tavas Eszter regionális igazgató

    Kugler Márton humán-erőforrás fejlesztési előadó


A Széchenyi Programirodák a 68/2011 (IV.28.) Kormányrendelet értelmében a következő feladatokat látják el:


-  a pályázók és kedvezményezettek helyben történő támogatását a fejlesztési források felhasználásának elősegítése érdekében


-  a cél, hogy az Új Széchenyi Tervben foglalt prioritások helyi szinten megfelelő hangsúlyt kapjanak - így különösen a vállalkozásfejlesztés, otthonteremtés, az egészségipar vagy a zöld gazdaságfejlesztés területe - a régiók közötti egyensúly megteremtésének és az egyenletes fejlődés feltételeinek biztosítása érdekében


-  helyi szinten az önkormányzatok, közigazgatási intézmények, hazai vállalkozók, civil szervezetek, egyházak támogatása a források azonosításától egészen a projektek lezárásáig


1000   A TÁMOP-3.2.3/A-11/1 "Építő közösségek" új pályázatának bemutatása - 1.

    Dr. Németh János István vezető főtanácsos - Nemzeti Erőforrás Minisztérium


"Különös jelentősége van annak, hogy azokon a településeken, ahol a formális képző intézmények nem, vagy csak rossz hatásfokkal működnek, a közművelődési intézmények, a közérdekű muzeális gyűjtemények és a kiállítóhelyek (tájházak, irodalmi emlékházak jelentik a reális alternatívát a hátrányos helyzetű csoportok bekapcsolására az egész életen át tartó tanulás folyamatába, ezzel a kreatív iparral összefüggő ismeretek, tudások, képességek megszerzésének a gyakorlatába.

A konstrukció további célja, hogy az iskolarendszeren belül megszerzett képességeket, kreativitást továbbfejlesztő közösségi szolgáltatások az országban arányosan és minél teljesebb körben legyenek elérhetők. Ezt elsősorban a hátrányos helyzetű kistérségek és települések előnyben részesítése szolgálja. A beavatkozás hozzájárul a térségek és települések népesség-megtartó erejének, helyi életminőséget javító képességének növekedéséhez is. A helyi hagyomány kreatív felhasználása, az ehhez szükséges ismeretek és kompetenciák birtoklása hosszabb távon hozzájárul a térség gazdasági növekedéséhez, a foglalkoztatás javításához egyaránt. A helyi hagyomány alkotó értelmezése szerencsésen bővíti a kreatív ipar európai vertikumát, valódi növekedést és munkahelyteremtést szolgáló lehetőség, igazi hungarikum.

A konstrukció közvetlen célja az intézmények alkalmassá tétele a kreatív iparral összefüggő tevékenységek, közösségek fenntartható működtetésére, az új tanulási formák alkalmazására, a környezeti nevelés elősegítésére a gyermek és ifjúsági korosztály számára.

A fejlesztések hatásaként a régiók, kistérségek és települések, illetve a hozzájuk kapcsolódó közművelődési programok és kreatív szektor szerves együttműködéséből jönnek létre az új típusú innovációk,  melyek megfelelő megalapozással, együttműködéssel és a szükséges kompetenciák birtokában hosszabb távon hozzájárulhatnak a térség gazdasági növekedéséhez, a foglalkoztatás javításához.

Elsősorban a területi és társadalmi hátrányokkal sújtott népesség számára a közművelődési intézmények olyan kompetencia- és képességfejlesztő, akár egyénre szabott programok nyújtására lesznek képesek, amelyeket ezek a csoportok máshol nem érhetnek el, s amelyek hatása hosszú távon is fenntartható és biztosítható. A programok révén a résztvevők megismerkednek a kreatív iparban rejlő lehetőségekkel, az ezek birtoklásához szükséges tudások, kompetenciáik elsajátításával egyúttal a munkaerő-piaci alkalmazkodóképességük javulása is várható."*


11.45    Ebédszünet


12.15    A TÁMOP-3.2.3/A-11/1 "Építő közösségek" új pályázatának bemutatása - 2.

    (Egy pályázati minta elemzése)

    Dr. Németh János István vezető főtanácsos - Nemzeti Erőforrás Minisztérium


14.00    A szakmai nap zárása


JELENTKEZÉS:


A szakmai napra jelentkezni a jelentkezési lap kitöltésével lehet, amely letölthető a www.fejermmk.hu web-oldalról. A jelentkezési lapot a zoltanmahr@fejermmk.hu e-mail címre kell elküldeni 2011. október 17-én 15 óráig.

 

 

Információ:

Máhr Zoltán szakmai igazgatóhelyettes
06-22/313-175/136-os mellék
zoltanmahr@fejermmk.hu


*Pályázati felhívás

 
Kapcsolódó anyagok:

Programok

Dumaszínház

2018. január 30. (kedd) 18:00

Művészetek Háza, színházterem

Best of L’art Pour L’art

2018. február 1. (csütörtök) 19:00

Művészetek Háza, színházterem

Kultúrházak éjjel-nappal

2018. február 3. (szombat) 10:00

Művészetek Háza

További programok »

 

 

Barátság mozi

 

Kiállítások 2016

 

Kreatív panel barokk