MESTERSÉGEK HÁZA

Fejér Megyei Művelődési Központ Mesterségek Háza

Székesfehérváron a négy szigetek egyike volt a palotavárosrész, itt laktak az iparosok, akik eszközökkel, élelmiszerrel látták el a városban élőket.


Mesterségek Háza, Rác utca 20.

?A Skanzen utca hangulata a régi Székesfehérvárt idézi. Palotavárosrészből sajnos ez az egy eredeti utca maradt fenn, a többi épület helyén ma tízemeletes panelházak állnak. Ami megmaradt a városrész jellegéből, az az utcanevek, és e zegzugos kacskaringós utcák, sikátorok nevei azt sugallják az érdeklődők számára, hogy ez a terület régen az iparosok városrésze volt. Itt dolgoztak az iparosok és itt működött a kékfestőüzem, a kalaposok, a pékek és a bőrgyár. Csupa-csupa ipartörténeti emlék született az évek hosszú során, ami mára már emlékké vált. Az épületünk közvetlenül a panelházak tövében található, ez a Rác utca utolsó épülete. A ház homlokzata helyi védettségű műemlék jellegű épület.?

(Dr. Fülöp Gyula: Fejér Megye 2000. Várfal Galéria és kiadó. 16-20p.)


Mesterségek Háza első nagyszoba

A Fejér Megyei Művelődési Központ által fenntartott Rác utca 20. száma alatti házat 1988-ban Zalka István felújítási terve alapján állították helyre. A Skanzen utca és az utcában található XVI századi görög-katolikus templomot ? a sikeres helyreállítást követően ? az Európa Tanács Műemlékvédelmi Bizottsága Európa Nostra ezüst díjjal tüntette ki. A megszépült városrész legrégibb épületei közé tartozik a Mesterségek Háza, ugyanakkor ez a legkisebb alapterületű is. Két helyisége van: egy 23 négyzetméteres nagyobb helyiség és egy kisebb, 12 négyzetméteres, ez utóbbi konyhának berendezve. Az épülethez tartozik egy kisebb raktár és két mellékhelyiség is. Az épület különlegességét a kert adja: ez az orgonákkal, bodzabokrokkal, és diófákkal körbevett zöld terület igazi romantikus környezet a panelházak között. A ház tetőszerkezete több mint száz éves, csapolása faszeges. A szakemberek véleménye szerint nagyon stabil gerendázatú, építészeti szempontból értékes ritkaság. A ház, az épület ad otthont különböző régi népi kézműves foglalkozásoknak. Olyan szakmai központot hoztunk létre, ahol kézműves szakemberek a népi kultúra értékeit tovább örökíthetik és bemutathatják az érdeklődőknek a jövő nemzedéke számára.

A Mesterségek Háza a hozzá tartozó kerttel ? elő­ze­tesen egyeztetett célra és időpontban ? bérbe vehető. Alkalmas 30-40 fős rendezvények, sza­bad­i­dős tevékenységek, üzleti tréningek, ok­ta­tás, családi események megtartásához.

Információ:

Nagyné Cziráki Éva
Tel.: (22) 313-175/113
E-mail: nczeva@gmail.com

vagy:

Komendó Gabriella
Tel.: (22) 313-175
E-mail: gabriellakomendo@fejermmk.hu

Az épület fenntartásának célja: kézműves mes­ter­sé­gek megismertetése, bemutatása a lá­to­ga­tóknak, gyerekeknek, fiataloknak. A fo­lya­matos és minden évben meghirdetett program­sorozatokban szerepelnek kiállítások, kéz­mű­ves tanfolyamok és kézműves bemutatók, továbbképzések és nyári táborok is.

Céljaink között szerepel a megyénkben élő nemzetiségek hagyományainak bemutatása, a tárgyalkotás egyéni formavilágától kezdve egé­szen a mindennapi élet hétköznapi fogásáig, fel­ele­ve­nítve kisebb hétköznapi ünnepeket, ételeket. Ennek szellemében rendeztünk már görög, rác, roma és sváb nemzetiségi napokat, ahol a fiataloknak bemutattuk az adott nemze­ti­ség sajátos szokásait, kézműves formavilágát.

Egyik legnagyobb programsorozatunk a kézműves bemutató foglalkozások, ahol iskolás csoportok ismerkedhetnek meg a népi kézműves fogásokkal.

A foglalkozások témája főleg a jeles napokhoz köthető ünnepi szokások, és megyénk táji jellegzetes kézműves hagyományainak bemutatása.

Fejér Megyei Művelődési Központ Mesterségek Háza

Székesfehérvár, Rác utca 20.

Programok

Dumaszínház

2018. január 30. (kedd) 18:00

Művészetek Háza, színházterem

Best of L’art Pour L’art

2018. február 1. (csütörtök) 19:00

Művészetek Háza, színházterem

Kultúrházak éjjel-nappal

2018. február 3. (szombat) 10:00

Művészetek Háza

További programok »

 

 

Barátság mozi

 

Kiállítások 2016

 

Kreatív panel barokk