MESTERSÉGEK HÁZA

Fejér Megyei Művelődési Központ Mesterségek Háza

Székesfehérváron a négy szigetek egyike volt a palotavárosrész, itt laktak az iparosok, akik eszközökkel, élelmiszerrel látták el a városban élőket.


Mesterségek Háza, Rác utca 20.

?A Skanzen utca hangulata a régi Székesfehérvárt idézi. Palotavárosrészből sajnos ez az egy eredeti utca maradt fenn, a többi épület helyén ma tízemeletes panelházak állnak. Ami megmaradt a városrész jellegéből, az az utcanevek, és e zegzugos kacskaringós utcák, sikátorok nevei azt sugallják az érdeklődők számára, hogy ez a terület régen az iparosok városrésze volt. Itt dolgoztak az iparosok és itt működött a kékfestőüzem, a kalaposok, a pékek és a bőrgyár. Csupa-csupa ipartörténeti emlék született az évek hosszú során, ami mára már emlékké vált. Az épületünk közvetlenül a panelházak tövében található, ez a Rác utca utolsó épülete. A ház homlokzata helyi védettségű műemlék jellegű épület.?

(Dr. Fülöp Gyula: Fejér Megye 2000. Várfal Galéria és kiadó. 16-20p.)


Mesterségek Háza első nagyszoba

A Fejér Megyei Művelődési Központ által fenntartott Rác utca 20. száma alatti házat 1988-ban Zalka István felújítási terve alapján állították helyre. A Skanzen utca és az utcában található XVI századi görög-katolikus templomot ? a sikeres helyreállítást követően ? az Európa Tanács Műemlékvédelmi Bizottsága Európa Nostra ezüst díjjal tüntette ki. A megszépült városrész legrégibb épületei közé tartozik a Mesterségek Háza, ugyanakkor ez a legkisebb alapterületű is. Két helyisége van: egy 23 négyzetméteres nagyobb helyiség és egy kisebb, 12 négyzetméteres, ez utóbbi konyhának berendezve. Az épülethez tartozik egy kisebb raktár és két mellékhelyiség is. Az épület különlegességét a kert adja: ez az orgonákkal, bodzabokrokkal, és diófákkal körbevett zöld terület igazi romantikus környezet a panelházak között. A ház tetőszerkezete több mint száz éves, csapolása faszeges. A szakemberek véleménye szerint nagyon stabil gerendázatú, építészeti szempontból értékes ritkaság. A ház, az épület ad otthont különböző régi népi kézműves foglalkozásoknak. Olyan szakmai központot hoztunk létre, ahol kézműves szakemberek a népi kultúra értékeit tovább örökíthetik és bemutathatják az érdeklődőknek a jövő nemzedéke számára.

A Mesterségek Háza a hozzá tartozó kerttel ? elő­ze­tesen egyeztetett célra és időpontban ? bérbe vehető. Alkalmas 30-40 fős rendezvények, sza­bad­i­dős tevékenységek, üzleti tréningek, ok­ta­tás, családi események megtartásához.

Információ:

Nagyné Cziráki Éva
Tel.: (22) 313-175/113
E-mail: nczeva@gmail.com

vagy:

Komendó Gabriella
Tel.: (22) 313-175
E-mail: gabriellakomendo@fejermmk.hu

Az épület fenntartásának célja: kézműves mes­ter­sé­gek megismertetése, bemutatása a lá­to­ga­tóknak, gyerekeknek, fiataloknak. A fo­lya­matos és minden évben meghirdetett program­sorozatokban szerepelnek kiállítások, kéz­mű­ves tanfolyamok és kézműves bemutatók, továbbképzések és nyári táborok is.

Céljaink között szerepel a megyénkben élő nemzetiségek hagyományainak bemutatása, a tárgyalkotás egyéni formavilágától kezdve egé­szen a mindennapi élet hétköznapi fogásáig, fel­ele­ve­nítve kisebb hétköznapi ünnepeket, ételeket. Ennek szellemében rendeztünk már görög, rác, roma és sváb nemzetiségi napokat, ahol a fiataloknak bemutattuk az adott nemze­ti­ség sajátos szokásait, kézműves formavilágát.

Egyik legnagyobb programsorozatunk a kézműves bemutató foglalkozások, ahol iskolás csoportok ismerkedhetnek meg a népi kézműves fogásokkal.

A foglalkozások témája főleg a jeles napokhoz köthető ünnepi szokások, és megyénk táji jellegzetes kézműves hagyományainak bemutatása.

Fejér Megyei Művelődési Központ Mesterségek Háza

Székesfehérvár, Rác utca 20.

Programok

„A kísérletező ember”

2017. szeptember 13. (szerda) 17:00
- 2017. szeptember 29.

Művészetek Háza, kiállítóterem

Dumaszínház: Hadházi László

2017. szeptember 26. (kedd) 18:00

Művészetek Háza, színházterem

Világjelek

2017. október 4. (szerda) 17:00
- 2017. október 29.

Művészetek Háza, kiállítóterem

További programok »

 

 

Barátság mozi

 

Kiállítások 2016

 

Kreatív panel barokk