SZAKMAI HÍREK

Közművelődési feladatellátók tanácskozása

2010. október 04., 21:17 | MMK | Székely Gabriella és Juhász Zsófia

A Magyar Művelődési Intézet és Képzőművészeti Lektorátus (MMIKL) 2010. szeptember 29-én Tanácskozásra hívta össze a megyei közművelődési feladatellátókat és a tisztelt érdeklődőket. Székely Gabriella, az MMIKL Közép-dunántúli Regionális Kulturális Iroda vezetője ott járt és készített egy beszámolót, hogy akik nem vehettek részt az eseményen, tájékozódjanak az ott hallottakról.

A tanácskozás elején Dr. Szurmainé Silkó Mária, NEFMI Közművelődési Főosztály főosztályvezetője köszöntette a hallgatóságot. Tájékoztatta a jelenlévőket, hogy a strukturális átalakítások hogyan érintik a főosztályt. Ennek értelmében a Nemzeti Erőforrás Minisztérium új struktúrájában megmarad a Közművelődési Főosztály, melynek része a Fejlesztési osztály és a Kulturális turizmus és közösségi művelődés osztálya.

Felhívta a figyelmet a magyar nyelv napjára, melynek időpontja  2010. április 23.

Tájékoztatta a jelenlévőket a várható jogszabályi változásokról és a módosítás alatt álló rendeletekről, jogszabályokról:

10/2010 (III. 11.) "Minősített Közművelődési Intézmény Cím" és a "Közművelődési Minőség Díj" adományozásáról - tevékenység támogatása

114/2004. (IV. 28.) Korm. rendelet a népi iparművészettel kapcsolatos állami feladatokról

2/1993. (I. 30) MKM rendelet (képesítési rendelet)

1/2000. NKÖM rendelet a kulturális szakemberek szervezett képzési rendszeréről

A minisztérium nyitottságát fogalmazta meg, amikor elmondta, hogy az 1997. évi CXL. törvény a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődés esetleges módosításával kapcsolatos javaslatokat (és érveket) a minisztérium szívesen fogadja.

Rövid összefoglalójában adott számot a közművelődés országos szakfelügyelete szakmai javaslatai megvalósításának elősegítésére címmel elindított és lezárt projekttel kapcsolatban. Ebben megfogalmazta tapasztalatukat, miszerint a minisztérium és a megyei intézmények által végzett segítségnyújtás a közművelődési szakfelügyelet javaslatainak megvalósítása program alapján a megyei terület munkája elengedhetetlen a szakfelügyelet segítéséhez. Ehhez az is szükséges, hogy a megyei intézet intenzíven forduljon a települések felé.

Köszöntője végén tájékoztatta a résztvevőket, hogy az országos szakfelügyeleti konferencia 2010. november 25-26-án lesz Budapesten, melyen számít valamennyi közművelődési szakértőre, szakfelügyelőre, intézményvezetőre, kollégára.

A továbbiakban Borbáth Erika, a MMIKL főigazgatója számolt be "Kapcsolatok és eredmények" címmel. Kiemelte, hogy a megyei intézetek és a MMIKL együttműködései egyrészt szakterületi, ágazati szinten illetve egyéb területen (pl. közös pályázatok, ismeretterjesztő sorozatok, rendezvények, stb.) találhatók.

Földiák András, a KKDSZ elnöke "A nemzeti művelődés minőségéért" címmel számolt be tapasztalatairól. Elmondta, hogy jelenleg a töredezettség a legjellemzőbb a kulturális területre. Hiányzik az átfogó kultúrpolitika, nincs szakmapolitika.

Tóth Zsuzsanna, az MMIKL színjátszó-versmondó szakreferense, az Új tudás-műveltséget mindenkinek c.  pályázat gondozója ismertette a pályázat eredményei és tapasztalatait. Több száz pályázat kezelése zajlott az elmúlt évben, közel egy milliárd forint került a pályázókhoz. Egyes területeken jelentős túligénylés, míg máshol érdektelenség mutatkozott a kiírások iránt. A főosztály igen nagy tapasztalati tudást szerzett a pályázatkezelésről és több terület (pl. kórus, színjátszás) igényeiről.

A Fejér Megyei Művelődési Központ ezen a pályázaton az elmúlt évben 1.000.000 Ft támogatásban részesült.

A tájékoztató végén Mók Ildikó, az MMIKL főosztályvezetője és Dudás Katalin tudományos kutató ismertették a 2009. évi közművelődési statisztika tanulságait.

Kiemelték, hogy a statisztikai adatok pontossága kulcsfontosságú a megfelelő következtetésekhez. A közművelődés nincs felkészülve, hogy a statisztikai adatszolgáltatás kizárólag elektronikusan történjék, szükséges a papíralapú adatszolgáltatás fenntartása is. Igény eseten a megyei intézetekben lehetne a statisztikai adatszolgáltatással kapcsolatos képzés.

A Magyar Művelődési Intézet és Képzőművészeti Lektorátus fontosnak tartja a helyi kutatások segítését, ezért várja az igényeket a kutatások tárgyához.

A Fejér Megyei Művelődési Központ statisztikai elemzése a www.fejermmk.hu oldalon, a Szakmai anyagok címszó alatt olvasható "A közművelődés és általában a kultúra területén érezhető változások a megyében" címmel.

Programok

Dumaszínház

2018. január 30. (kedd) 18:00

Művészetek Háza, színházterem

Best of L’art Pour L’art

2018. február 1. (csütörtök) 19:00

Művészetek Háza, színházterem

Kultúrházak éjjel-nappal

2018. február 3. (szombat) 10:00

Művészetek Háza

További programok »

 

 

Barátság mozi

 

Kiállítások 2016

 

Kreatív panel barokk