CIVIL HÍREK

Új célok a népművelők egyesületénél

2013. május 07., 08:54 | MMK | J. Zs.

A Fejér Megyei Népművelők Egyesülete 2013. május 6-án  tartotta meg éves, rendes közgyűlését a Fejér Megyei Művelődési Központ Művészetek Házában.

Simon József, az egyesület elnöke rendhagyó módon köszöntővel kezdte meg az összejövetelt. Először Bóka Máriának köszönte meg az elmúlt években végzett kitartó és szorgalmas munkáját, melyet az egyesület elnökeként végzett. Neki köszönhetőek azok a sikeres pályázatok, melyek biztosították a szervezet működését. Bóka Mária sok energiát fordított arra, hogy a népművelők egy igazi közösségként dolgozzanak a megye közművelődéséért. Mostantól aktív tagként vesz részt az egyesület munkájában.

Kissné Vörösmarty Máriát köszöntötte máso­dik­ként, aki hamarosan nyugdíjba vonul. Marika a pákozdi művelődési házat vezette hosszú évekig. Ő is biztosította a jelenlévőket, hogy a jövőben is számíthat rá az elnökség is és az egyesület valamennyi tagja is.

Ezután Mazák Gyula, a közgyűlés levezető elnöke vette át a szót és felkérte az elnököt, hogy ismer­tes­se az egyesület elmúlt évi tevé­keny­sé­gét, a 2012. évi és jelenlegi pénzügyi helyzetét.

Az elhangzottak alapján az egyesület tagsága megállapította, hogy a 2013. év legfőbb célkitűzése a szervezetfejlesztés. Sokkal több energiát kell fordítaniuk a vidéki települések kollégáinak tagfelvételére, illetve a velük való kapcsolattartásra. Nem elsősorban a taglétszámot kívánja bővíteni az egyesület, hanem szeretnék, ha a kistelepülési fiatal kollégák, új munkatársak is használnák ennek a közösségnek az erőforrásait.

Juhász Zsófia, a Fejér Megyei Művelődési Központ igazgatója jelezte, hogy a szakmai napok tanúsága szerint a kollégáknak szükségük van segítségre, de ezeket nem fogalmazzák meg konkrétan. Javaslatot tett arra, hogy kérdőíves módszerrel keressék fel a települési kollégákat. Szükséges, hogy egy probléma-, illetve szükségletcsomagot gyűjtsenek össze a településekről, és ennek megfelelően indítsanak képzéseket, szakmai rendezvénysorozatot, illetve rendezzenek konferenciát.

Kovács György, a Fejér Megyei Művelődési Köz­pont címzetes igazgatója javasolta, hogy 2013-ban sokkal erőteljesebben koncentráljon az egyesület a közösségekre, és ezzel a véleménnyel az egyesület jelenlévő tagsága maximálisan egyetértett, de mindenképpen kell a felmérés, annak érdekében is, hogy a problématérképen a közösségek mindennapi nehézségei is megjelenjenek.

Simon József elnök a kialakult jó hangulatú és érdemi szakmai beszélgetést azzal zárta le, hogy a népművelők egyesületének elsődleges célja, hogy a megyében dogozó kollégákkal legyen élő a kapcsolat és ehhez fontosnak tartja a minél több szakmai és társas együttlét biztosítását. Ezért a 2012-ben elmaradt szakmai kirándulást 2013-ban mindenképpen megszervezi az egyesület.

Szóba kerültek a pályázati lehetőségek, melyeket Berdó Erika elnökségi tag kísér figyelemmel és tesz javaslatot, ha az egyesület számára lehetőség kínálkozik.

A népművelők közelgő országos eseményén, a Népművelők Vándorgyűlésén Kiss Dorottya, A Szabadművelődés Háza igazgatója fogja képviselni az egyesületet. A  Magyar Népművelők Egyesülete emlékplakettjére az idén Mazák Gyulát terjesztette fel az egyesület elnöksége.

A jó hangulatú közgyűlésen a tagág elfogadta a 2012. évi szakmai és pénzügyi beszámolót.Programok

Dumaszínház

2018. január 30. (kedd) 18:00

Művészetek Háza, színházterem

Best of L’art Pour L’art

2018. február 1. (csütörtök) 19:00

Művészetek Háza, színházterem

Kultúrházak éjjel-nappal

2018. február 3. (szombat) 10:00

Művészetek Háza

További programok »

 

 

Barátság mozi

 

Kiállítások 2016

 

Kreatív panel barokk