CIVIL HÍREK

Új tagok a szövetségben

2013. május 30., 11:59 | MMK |

A Népművészeti Egyesületek Szövetsége (NESZ) május 25-én tartotta küldöttgyűlését a Hagyományok Háza színháztermében.


A szövetség stratégiai és együttműködési
megállapodást írt alá két
országos szervezettel

A több mint 30 éves múlttal rendelkező civil szervezet megalakulása óta legfontosabb céljának tekinti a hagyományos magyar népi kézművesség értékeinek támogatását, a népművészettel foglalkozó emberek összefogását, regionális egyesületek, szervezetek létrehozását. A Szövetség feladata a szakmai érdekképviselet, a tagszervezetekkel, alkotóházakkal való folyamatos kapcsolattartás, tevékenységük koordinálása, illetve a kölcsönös információáramlás biztosítása.

A Szövetségnek 54 tagszervezete van, így az ország egész területéről érkeztek a közgyűlésre a küldöttek és a meghívott vendégek.

A nap folyamán a szövetség tagszervezetének küldöttei egyhangúlag elfogadták a NESZ közhasznúsági jelentését és mérlegbeszámolóját, majd bemutatták a XXVII. Mesterségek Ünnepe rendezvény terveit. Idén a rendezvény kiemelt témája a nemez, a szövés, a hímzés, a csipke és a viselet.

Ezt követően a szövetségbe felvételt kérő szervezetek mutatkoztak be:

A Magyarországi Alkotóművészek Közép- és Nyugat-Dunántúli Regionális Társasága  (M-ART) elsősorban szakkörvezetőket, oktatókat és a népművészeti értékek iránt elkötelezett menedzserszemléletű embereket tömörítő szervezet. Az egyesület tagságát főleg a tárgyalkotó népművészettel foglalkozó szakkörvezetők alkotják. Céljuk a környező megyékben is működő szakköri hálózat létrehozása, szakmai továbbképzésekkel, egymás műhelyeinek látogatásával.

A Portéka Egyesület olyan kézművesek civil szervezet, mely nem csupán a kézműves termékek előállítását és értékesítését tekinti céljának. Az egyesület tagjai termékeikkel és szolgáltatásaikkal különböző, hagyományőrző és más jellegű rendezvényeken is vállalnak szerepet.

A bemutatkozást követően a szövetség tagszervezeteinek küldöttei megválasztották a szövetség 55. tagjának a Magyarországi Alkotóművészek Közép- és Nyugat-Dunántúli Regionális Társaságát, 56. tagjának a Portéka Egyesületet.

Ezt követően a szövetség ünnepélyes keretek között stratégiai és együttműködési megállapodást írt alá két országos szervezettel, a Magyar Kézművességért Alapítvánnyal és a Népi Kézművesek Háza Országos Egyesületével. Az együttműködés többek között kiterjed a népi kézműves területének fejlesztésére, a közös érdekvédelemre, a népi kézműves szakmák oktatásának érdekképviseletére, az alkotások minősítésének érdekvédelmére.

Végezetül pedig, szakmai előadások keretében két olyan szakterület szakmai bizottsága mutatta be tevékenységét, mely területek igazi sikerágazatok. Ezek a szakmák a csipke és a gyöngyös szakterület. Egyre több fiatal tanulja meg a csipke- és a gyöngyékszer-készítés szakmai fogásait, sőt a pályázati statisztikák alapján egyre több fiatal szerepel pályázatokon, kiállításokon.

A Magyarországi Alkotóművészek Közép- és Nyugat-Dunántúli Regionális Társasága bemutatkozása a NESZ májusi közgyűlésének tagfelvételén

 

A Magyarországi Alkotóművészek Közép- és Nyugat-Dunántúli Regionális Társasága (M-ART) 2007-től működik, s tevékenysége évről-évre egyre szélesebb népművészeti, művészeti palettát, egyre nagyobb érdeklődői kört érint.

Egyesületünk célja a művészetpártolás, támogató, valamint különféle szakmák oktató tevékenységének segítése. Támogatjuk a gyermek-, ifjúsági és felnőtt korosztály körében a tárgyalkotó népművészet megismerését. Elsődleges feladataink egyikének tekintjük, hogy a még működő néphagyományainkat őrző, visszahagyományozó, művészeti, népművészeti szakköröket fennmaradásukban segítsük. E céljaink elérésének egyik leghatékonyabb eszköze a széles szakmai köröket érintő rendezvények szervezése.

Egyesületünk elsősorban szakkörvezetőket, oktatókat és a népművészeti értékek iránt elkötelezett menedzserszemléletű embereket tömörítő szervezet. Egyesületünk tagságát főleg a tárgyalkotó népművészettel foglalkozó szakkörvezetők alkotják. Olyan szakmailag elismert szakkörvezetőket és oktatókat is tudhatunk tagjaink között, akik más egyesületnek nem tagjai.

Az egyesület taglétszáma: 24 fő (Fejér, Veszprém, Komárom-Esztergom megyéből)

Egyesületünk az elmúlt években országos ifjúsági és felnőtt táborokat és szakmai továbbképzéseket szervezett a népi kézműves hagyományőrzés egy-egy szakágában. (gyékényes, csuhé, vert csipke, bőrműves, fazekas, bútorfestő, nemeztárgy-készítő témában)

Számtalan népművészeti rendezvény megvalósításában vállaltunk partneri szerepet, mint például a Fonódás Kulturális Egyesülettel közösen szervezett kézműves alkotóközösségek szakmai előadássorozatában. Ebben a sorozatban a felnőttek szakmai továbbképzése mellett a tárgyalkotó népművészet oktatása során a fiatalokat is bevontuk a programba. Nagyon fontosnak tartjuk az utánpótlás képzését, a programsorozat keretében ezért szerveztünk a fiatalabb generáció képviselőinek délelőtti foglalkozásokat. Ezeken az előadásokon a hímzések alaptechnikáival és a népi díszítőművészet hagyományaival ismerkedhettek meg a résztvevők. Igyekszünk a megye minél több településére eljutni.

A szakmai zsűrizések megyei lebonyolítását egyesületünk szervezi. A szakmai találkozók és képzések mellett célunk, hogy a kézművesek visszajelzést is kapjanak alkotásaik minőségéről. Ezért minden év végén szervezünk népi- és iparművészeti zsűrizést.

A rövid idő alatt sikeressé vált egyesület európai uniós pályázaton nemrég nyert 30 millió forintot a Megyejáró kreativitás című, TÁMOP-3.2.13-12/1-2012-0369 jelű pályázaton, amelynek célja a megyei feladatellátás biztosítása az alkotóművészet és a népművészet területén.

Az elmúlt évek szakmai rendezvényeinek is köszönhetően nagyon jó kapcsolatot alakítottunk ki a környező megyék, régiók, tárgyalkotással foglalkozó egyesületeivel, kézműves szakköreivel. Az eddigi szakmai munkánknak is köszönhetően két olyan egyesület támogatja a NESZ tagfelvételünket, mint a Veszprém Megyei Népművészeti Egyesület és a Székesfehérvári Kézművesek Egyesülete, mely egyesületekkel közös szakmai programokat szervezünk, vagy egymás programjain rendszeresen részt veszünk.

Célunk a környező megyékben is működő szakköri hálózat létrehozása, szakmai továbbképzésekkel, egymás műhelyeinek látogatásával.

Ajánlom szíves figyelmükbe egyesületünket, mert a szervezetünk által támogatott, amatőr népművészeti szakkörök továbbképzéseivel, és egyesületünk többi célkitűzésével együtt hozzá tud járulni a NESZ által képviselt értékekhez. A későbbiekben az általunk létrehozott szakköri hálózat fontos összekötő kapocs lehet a NESZ szakmai bizottságai és a szakkörökben alkotó mesterek között.

A szövetség támogatásával szervezetünk szakmai munkája hatalmas lendületet kaphat. Egyúttal NESZ is gazdagodhat egy lendületes új szemléletű egyesülettel.

 

Kérjük felvételünket a Népművészeti Egyesületek Szövetségébe.

 

 

                                                                           Komendó Gabriella
elnök sk.

Programok

Dumaszínház

2018. január 30. (kedd) 18:00

Művészetek Háza, színházterem

Best of L’art Pour L’art

2018. február 1. (csütörtök) 19:00

Művészetek Háza, színházterem

Kultúrházak éjjel-nappal

2018. február 3. (szombat) 10:00

Művészetek Háza

További programok »

 

 

Barátság mozi

 

Kiállítások 2016

 

Kreatív panel barokk