PÁLYÁZATI HÍREK

Álláspályázat - 2 fő közművelődési szakember (megyei módszertani referens)

2013. július 13., 21:30 | NMI |

A Nemzeti Művelődési Intézet a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet az Intézet Komárom-Esztergom Megyei Irodájában 2 fő közművelődési szakember (megyei módszertani referens) munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony.

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő.

A munkavégzés helye: Komárom-Esztergom megye, Tatabánya.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Ellátja az Intézet Komárom-Esztergom megyei irodájában a közművelődési, szakmai-módszertani feladatokat, a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény rendelkezései szerinti szakmai feladatokat, kiemelten: - Komárom-Esztergom megyei területi szintű közösségi művelődési, közművelődési tevékenységek szervezése, támogatása. Részt vesz a közösségi művelődési, közművelődési tevékenységekkel összefüggő kutatások és elemzések, valamint a fejlesztő programok készítésében és hasznosításában. Közreműködik az innovatív közösségi művelődési tevékenységek szervezőinek, vezetőinek szakmai képzéséről és továbbképzéséről. Koordináló, szervező tevékenységet végez legalább az alábbi területeken: amatőrművészet, anyanyelvápolás, népi iparművészet, népművészet, hagyományőrző tevékenységek, honismeret, kulturális turizmus, népfőiskolai mozgalom, élethosszig tartó tanulás, tanórán kívüli nevelés, közösségfejlesztés, közművelődési információs szolgáltatás, tematikus adatbázisok létrehozása és működtetése, országos információs adatbázis működtetése, közművelődési statisztikai adatgyűjtés, területi szintű értéktárak összeállítása.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.


Pályázati feltételek:

- Felsőfokú képesítés, a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII.törvény végrehajtásáról a művészeti, a közművelődési és a közgyűjteményi területen foglalkoztatottak jogviszonyával összefüggű egyes kérdések rendezéséről szóló 150/1992. (XI.20.) Kormányrendelet 6/A § (1) bekezdésében meghatározottak szerint: felsőfokú közművelődési végzettség és szakképzettség, vagy nem szakirányú egyetemi végzettség és felsőfokú szakirányú munkaköri szakvizsga,

- közművelődési szakmai gyakorlat - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

- felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),

- B kategóriás jogosítvány,

- magyar állampolgárság,

- büntetlen előélet.


A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

- egyetem,

- angol nyelvből középfokú C típusú általános nyelvvizsga, társalgási szintű nyelvtudás,

- francia nyelvből középfokú C típusú általános nyelvvizsga, társalgási szintű nyelvtudás.


Előnyt jelentő kompetenciák:

- kiváló szintű érdeklődés, nyitottság a közművelődés, közösségi művelődés és annak fejlesztési lehetőségei iránt,

- jó szintű kommunikációs készség,

- jó szintű kapcsolatteremtő képesség.


A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

- részletes szakmai önéletrajz,

- iskolai végzettséget, szakképzettséget igazoló okiratok másolata,

- motivációs levél,

- három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány,

- gépjárművezetői engedély másolata.


A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2013. augusztus 15. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2013. július 31.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Dombi Ildikó szakmai- módszertani főosztályvezető nyújt, a 06/1/225-6018 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja: elektronikus úton Dombi Ildikó szakmai- módszertani főosztályvezető részére a palyazat@nkki.eu E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

Az eljárás a 150/1992. (XI.20.) Korm. rendelet a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény végrehajtásáról a művészeti, a közművelődési és a közgyűjteményi területen foglalkoztatott közalkalmazottak jogviszonyával összefüggő egyes kérdések rendezésére, valamint a 2/1993. (I.30.) MKM rendelet az egyes kulturális közalkalmazotti munkakörök betöltéséhez szükséges képesítési és egyéb feltételekről című jogszabályok alapján történik.

A pályázat elbírálásának határideje: 2013. augusztus 10.

 
Kapcsolódó anyagok:

Programok

Dumaszínház

2018. január 30. (kedd) 18:00

Művészetek Háza, színházterem

Best of L’art Pour L’art

2018. február 1. (csütörtök) 19:00

Művészetek Háza, színházterem

Kultúrházak éjjel-nappal

2018. február 3. (szombat) 10:00

Művészetek Háza

További programok »

 

 

Barátság mozi

 

Kiállítások 2016

 

Kreatív panel barokk