PÁLYÁZATI HÍREK

Álláspályázat - 2 fő közművelődési szakember (megyei módszertani referens)

2013. július 13., 21:42 | NMI |

A Nemzeti Művelődési Intézet a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet az Intézet Veszprém Megyei Irodájában 2 fő közművelődési szakember (megyei módszertani referens) munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony.

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő.

A munkavégzés helye: Veszprém megye, Veszprém.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Ellátja az Intézet Veszprém megyei irodájában a közművelődési, szakmai - módszertani, tanácsadói és szolgáltatói feladatokat, a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény rendelkezései szerinti szakmai feladatokat, kiemelten: Veszprém megyei területi szintű közösségi művelődési, közművelődési tevékenységek szervezése, támogatása. Részt vesz a közösségi művelődési, közművelődési tevékenységekkel összefüggő kutatások és elemzések, valamint a fejlesztő programok készítésében és hasznosításában. Közreműködik az innovatív közösségi művelődési, közművelődési szakmai műhelyekben. Gondoskodik a közösségi művelődési, közművelődési tevékenységek szervezőinek, vezetőinek szakmai képzéséről és továbbképzéséről. Koordináló, szervező tevékenységet végez legalább az alábbi területeken: amatőrművészet, népművészet, népi iparművészet, hagyományőrző tevékenységek, honismeret, anyanyelvápolás, kulturális turizmus, népfőiskolai mozgalom, élethosszig tartó tanulás, tarnórán kívüli nevelés, közösségfejlesztés, közművelődési információs szolgáltatás, tematikus adatbázisok létrehozása és működtetése, országos információs adatbázis működtetése, közművelődési statisztikai adatgyűjtés, területi szintű értéktárak összeállítása.

Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

- felsőfokú képesítés, a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény végrehajtásáról a művészeti, a közművelődési és a közgyűjteményi területen foglalkoztatottak jogviszonyával összefüggő egyes kérdések rendezéséről szóló 150/1992. (XI. 20.) Kormányrendelet 6/A § (1) bekezdésében meghatározottak szerint: felsőfokú közművelődési végzettség és szakképzettség vagy nem szakirányú egyetemi végzettség és felsőfokú szakirányú munkaköri szakvizsga,

- felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),

- B kategóriás jogosítvány,

- magyar állampolgárság,

- büntetlen előélet.


 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

- nyelvismeret,

- szakterülethez igazodó kapcsolatrendszer,

- például civil szférában szerzett tapasztalat,

- közművelődési szakmai gyakorlat, tapasztalat.


Elvárt kompetenciák:

- kiváló szintű érdeklődés, nyitottság a közművelődés, közösségi művelődés és annak fejlesztési lehetőségei iránt,

- jó szintű kommunikációs képesség,

- jó szintű kapcsolatteremtő képesség.


A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

- részletes szakmai önéletrajz,

- iskolai végzettséget, szakképesítést igazoló okiratok másolata,

- motívációs levél,

- három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány,

- gépjárművezetői engedély másolata.


A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2013. augusztus 15. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2013. július 31.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Dombi Ildikó szakmai-módszertani főosztályvezető nyújt, a 06/1/255-6018 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

Elektronikus úton Dombi Ildikó szakmai módszertani főosztályvezető részére a palyazat@nkki.eu E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

Az eljárás a 150/1992. (XI.20.) Korm. rendelet a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény végrehajtásárólé a művészeti, a közművelődési és a közgyűjteményi területen foglalkoztatott közalkalmazottak jogviszonyával összefüggő egyes kérdések rendezésére, valamint a 2/1993. (I.31.) MKM rendelete az egyes kulturális közalkalmazotti munkakörök betöltéséhez szükséges képesítési és egyéb feltételekről című jogszabályok alapján történik.

A pályázat elbírálásának határideje: 2013. augusztus 10.

Programok

Dumaszínház

2018. január 30. (kedd) 18:00

Művészetek Háza, színházterem

Best of L’art Pour L’art

2018. február 1. (csütörtök) 19:00

Művészetek Háza, színházterem

Kultúrházak éjjel-nappal

2018. február 3. (szombat) 10:00

Művészetek Háza

További programok »

 

 

Barátság mozi

 

Kiállítások 2016

 

Kreatív panel barokk