SZAKMAI HÍREK

Közművelődési szakmai nap

2011. október 24., 18:39 | MMK | M. Z.

2011. október 20-án tartottuk meg közművelődési szakmai napunkat Székesfehérváron, a Fejér Megyei Művelődési Központ színháztermében. A szakmai napra az önkormányzatok közművelődésért felelős szakembereit, a közművelődési intézményekben dolgozó szakembereket és a közművelődési célú civil szervezetek tagjait hívtuk meg.


Juhász Zsófia, a Fejér Megyei Művelődési
Központ igazgatója köszöntőt mond

A programra nemcsak a Közép-dunántúli Régió 3 megyéjéből érkeztek résztvevők, de köszönt­hettünk néhány kollégát Somogy és Tolna megyéből is: összesen 51-en hallgatták az előadókat.

A közművelődési szakmai nap témái a következők voltak:

Elsőként a Közép-dunántúli Széchenyi Programiroda mutatkozott be.

Mórocza-Tavas Eszter regionális igazgató vállalta magára a Programiroda feladatainak bemutatását.

Előadásában elmondta, hogy a Széchenyi Programirodákról szóló 68/2011 (IV. 28.) kormányrendelet értelmében alapfeladatuk, hogy ellássák a pályázók és kedvezményezettek helyben történő támogatását a fejlesztési források felhasználásának elősegítése érdekében.


Mórocza-Tavas Eszter, a Közép-dunántúli
Széchenyi Programiroda vezetője
mutatta be az új irodát

A programirodák létrehozásával az a cél, hogy az Új Széchenyi Tervben foglalt prioritások helyi szinten megfelelő hangsúlyt kapjanak - így különösen a vállalkozásfejlesztés, otthon­te­rem­tés, az egészségipar vagy a zöld gazdaság­fej­lesz­tés területe - a régiók közötti egyensúly megteremtésének és az egyenletes fejlődés feltételeinek biztosítása érdekében. Az iroda legfontosabb feladata helyi szinten az önkormányzatok, közigazgatási intézmények, hazai vállalkozók, civil szervezetek, egyházak támogatása a források azonosításától egészen a projektek lezárásáig.

A Széchenyi Programirodák a Kistérségi Koordinációs Hálózat feladatát veszik át, több területen is építve elődjük eredményeire és tapasztalataira, amelyek a következők:

 • kiterjedt pályázói ügyfélkör és kapcsolatrendszer;
 • gyakorlatorientált tanácsadási módszerek, kiforrott szakmai eljárási sémák;
 • működő informatikai rendszerek;
 • intakt és teljes körű szakmai képzési tematika;
 • világos helyzetértékelés, tervezhető stratégiák.

A Széchenyi Programirodák az elődszervezettől örökölt eredmények megtartása mellett a következő területekre kívánnak komoly figyelmet fordítani:

 • a hálózatváltás ne okozzon törést a pályázók számára;
 • továbbra is biztosított legyen a kistérségek közvetlen elérhetősége;
 • kiemelt figyelmet kapjanak a leghátrányosabb helyzetű kistérségek;
 • megfelelő szakmai támogatást kapjon a Roma Fejlesztési Támogatási Iroda.

A regionális igazgató bemutatta a Széchenyi Programirodák helyét a fejlesztéspolitika intézményrendszerében, majd ismertette annak kapcsolatrendszerét:


A résztvevők egy csoportja

Mórocza Tavas Eszter bemutatta a Széchenyi Programiroda tanácsadó tevékenységét is:

Tájékoztatás: a potenciális pályázók teljes körű, hiteles és naprakész informálása, pályázatok közvetítése - cél: a pályázók számának növelése

Tanácsadás: a projektgazdák támogatása a projektmegvalósítási szakaszban, projekt­ge­ne­rálás, problémakezelés, pályázók motiválása, visszacsatolás - cél: sikeresen benyújtott, szabályoknak megfelelő pályázatok arányának növelése Hálózatműködtetés: kapcsolattartás, együttműködés, tapasztalatcsere - cél: egysé­gesség, közös gondolkodás

Intézményrendszert támogató feladatok: információgyűjtés, javaslatok a Központi Programiroda felé, aktív részvétel a pályázatok társadalmasítási folyamataiban


Dr. Németh János István, a Nemzeti Erőforrás
Minisztérium vezető főtanácsosa
tartja előadását

Második témánk a TÁMOP-3.2.3/A-11/1 "Építő közösségek" új pályázatának bemutatása volt, amelyet dr. Németh János István, a Nemzeti Erőforrás Minisztérium vezető főtanácsosa tett meg, úgy is mint a pályázat szakmai részének egyik kidolgozója.

Bevezetőjében elmondta, hogy önbizalmat jelenthet a közművelődés számára, hogy a TÁMOP "Építő közösségek" című pályázatának első két üteme 7,5 milliárd forintot jelentett közművelődésben, amely önbizalom erősödéshez további motívumot jelent a TIOP keretében zajló Agóra program, amely 23,6 milliárd forint támogatást hoz a program nyerteseinek.

Példaként bemutatta az elsőként elkészült AGÓRA-Kaposvár - Együd Árpád Művelődési Központ fényképét, amelyen a teljesen megújult, 21. század kihívásainak megfelelni képes intézmény látható.

Dr. Németh János István ezután a TÁMOP 3.2.3/A-11/1 pályázat szakmai tartalmát ismertette egy általa kidolgozott képlet segítségével:

Három szint
Három szakasz
Két foglalkozás-sorozat szorozva kettővel illetve néggyel, vagyis:
3+3+2x2/4= 10-30 millió Ft/pályázat

Az első szint a kormányzat szintje, amely szerint "A konstrukció átfogó célja a kreatív iparhoz kapcsolódó (első szint: ÚSZT) elméleti ismeretek és gyakorlati tevékenységek körének bővítése, a támogatások felhasználása során a személyes aktivitás által létrejövő hozzáadott érték maximalizálása, a TÁMOP-3.2.3 korábbi kiírásainak tapasztalatait is felhasználva, ám ezekhez képest új fejlesztési irányt kijelölve."

Mitől lesz kreatív az ipar, és mitől lesz ipar a kreativitás?

Erre előadónk a következő ismérveket sorolta:

 • eredetiség, helyi kötődés (példák)
 • minőség és az esztétikum igénye
 • magas hozzáadott érték, végtelen sokféleség
 • végtermék, produktum (törvényi védettség)
 • a létrehozott produktum bevezetése, ipari gyártása

A második szint a konstrukció, a pályázat kiírójának szintje, amely szerint 7 tevékenységi területen kívánja megszabni a pályázók aspirációjának lehetséges szakmai tartalmát:

1. építészet

2. kézművesség

3. képzőművészet

4. fotográfia

5. film

6. előadóművészetek

7. elektronikus sajtó

A hét területből minimum 2 területet kötelező választani a kiírás szerint, de ha a pályázó a hetedik területet, az elektronikus sajtó területét választja, akkor további kettőt kell hozzá tennie.

A harmadik szint a pályázatok szintje foglalkozás-sorozatonként:

 • eredetiség, helyi kötődés (alapozás 14. mell.)
 • minőség és az esztétikum igénye
  (első - elméleti szakasz - 10 óra, minimum 7 fő)
 • magas hozzáadott érték, végtelen sokféleség
 • (második - kreatív szakasz 30 óra, maximum 7 fő)
 • végtermék, produktum (törvényi védettség), a létrehozott produktum bevezetése
 • (harmadik - produktív-pr-marketing szakasz - 20 óra) C1. b. + kompetencia m.

Mint látható, dr. Németh János István mindjárt a kiírás pontjaihoz igazította magyarázatát, és felhívta a lehetséges pályázók figyelmét arra, hogy igyekezzenek mindezeket alkalmazni aspirációjukban.

Ezután a pályázati kiírás két fontos elemét ismertette előadónk, az alapozó tanulmányt és a tematika sablont. Ezek elkészítése és pontos kitöltése döntő módon befolyásolhatja a pályázat megítélését, ezért előadásának második részében egy minta pályázat bemutatásával igyekezett a jelenlévők pályázati kedvét növelni.

Az előadás végén a szakmai nap résztvevői kérdéseket tettek fel dr. Németh János Istvánnak, aki türelemmel és mindenre kiterjedően válaszolt azokra.

Programok

Dumaszínház

2018. január 30. (kedd) 18:00

Művészetek Háza, színházterem

Best of L’art Pour L’art

2018. február 1. (csütörtök) 19:00

Művészetek Háza, színházterem

Kultúrházak éjjel-nappal

2018. február 3. (szombat) 10:00

Művészetek Háza

További programok »

 

 

Barátság mozi

 

Kiállítások 2016

 

Kreatív panel barokk