SZAKMAI HÍREK

Évkezdés 2011 - a kulturális területet érintő változások az áfa-törvényben

2011. január 06., 14:36 | MMK | J. Zs.

Az évkezdés elején szeretnénk segítségükre lenni a kollégáknak, hogy mi változott az áfa-törvényben a kulturális, művészeti, tudományos, oktatási, szórakoztatási és sportszolgáltatások terén.

Tekintettel arra, hogy megkezdődött a 2011-es év, és először az új szabályoknak megfelelő számlázásunkra és áfa-levonási lehetőségeinkre kell odafigyelnünk, meg kell ismernünk az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény új rendelkezéseit. Ezek közül is elsősorban azokat, melyek a legtöbb adózót érintik.

Mindannyian tudjuk, hogy ennek a szolgáltatáscsoportnak a teljesítési helye - ahol az általános forgalmi adót fizetni kell - 2010-től új rendszerbe került az áfa-törvényben. A főszabálytól eltérően különös szabályok vonatkoztak rá a 42.§-ban megfogalmazva.

2011-től ezeknek a szolgáltatásoknak a teljesítési helye visszakerült a főszabály hatálya alá, ha adóalanyok részére értékesítjük, egyetlen kivétellel. Ez azt jelenti, hogy ha az adóalany a címben meghatározott szolgáltatást nyújt egy másik adóalanynak, akkor a teljesítés helye a megrendelő (szolgáltatást igénybevevő) adóalany gazdasági célú letelepedésének helye. Tehát, ha a magyar adóalany külföldön vagy belföldön kiállítást rendez a külföldi adóalany megrendelőjének, akkor a számlájában nem számíthat fel általános forgalmi adót. Amennyiben a megrendelő belföldi adóalany, akkor akár külföldön, akár belföldön kell a kiállítást megrendezni, a számlában 25% általános forgalmi adót kell felszámítani.

Mindezek alapján 2011-től ne keressük ezt külön leírva a törvényben, mert a 42.§ szövegének átfogalmazásából adódik, hogy a kulturális, művészeti, tudományos, oktatási, szórakoztatási és sportszolgáltatások, továbbá más, ezekhez hasonló szolgáltatások adóalany megrendelőjének gazdasági célú letelepedésének helye határozza meg az áfa-fizetést.

Ezzel egyidejűleg a 42.§-ban került megfogalmazásra az a különös szabály, amely lényegét tekintve adóalanyok közötti ügyletként belépőjegyek árusítására vonatkozik, és ez a kivétel a főszabály alól.

Eszerint, adóalany részére nyújtott olyan szolgáltatások esetében, amelyek kulturális, művészeti, tudományos, oktatási, szórakoztatási, sport- vagy más hasonló eseményekre, rendezvényekre (így különösen: kiállítások, vásárok és bemutatók) való belépést biztosítják, ideértve az előbbiekhez járulékosan kapcsolódó szolgáltatásokat is, a teljesítés helye az a hely, ahol az eseményt, rendezvényt ténylegesen megrendezik. Vagyis a különböző eseményekre szóló jegyek eladásának teljesítési helye az a helyszín, ahol azt ténylegesen megtartják. Tehát, ha egy külföldi adóalany egy magyar kiállításon látogatóként jegyet vásárol, akkor a belföldi általános forgalmi adót kell részére felszámítani a belépőjegy árában.

A nem adóalany részére nyújtott kulturális, művészeti, tudományos, oktatási, szórakoztatási és sportszolgáltatások, továbbá más, ezekhez hasonló szolgáltatások - így különösen: kiállítások, vásárok és bemutatók rendezése, ideértve ezek szervezését is, valamint az előbbiekhez járulékosan kapcsolódó szolgáltatásokat is, - esetében a teljesítés helye az a hely, ahol a szolgáltatást ténylegesen teljesítik. Ez is egy különös, vagyis az általánostól eltérő szabály, hiszen a nem adóalanyok részére nyújtott szolgáltatások teljesítési helyének általános szabálya az általános forgalmi adóról szóló törvény 37.§-ának (2) bekezdésében található.

Ebből leszűrhető a következtetés, hogy az adóalanyok és a nem adóalanyok részére nyújtott kulturális, művészeti, tudományos, oktatási, szórakoztatási, sport- és egyéb hasonló rendezvényjellegű szolgáltatások teljesítési helye különböző. Ezen kívül az adóalanyok közötti ilyen jellegű szolgáltatásoknál másként kell kezelni a belépőjegyek árusítását az összes többitől.

 

Egyszerűsített számla adattartalmának bővülése

Az általános forgalmi adóról szóló törvény 176.§-a tartalmazza a számla egyszerűsített adattartalmára vonatkozó rendelkezéseket, melyek önmagukban teljesen olvashatatlanok, mert megfogalmazások helyett csupán törvényi hivatkozásokat tartalmaznak. Ebből következik, hogy a 2011-től történő módosítást a 2. bekezdés "b" pontjában nem lehet észrevenni, pedig fontos lenne.

Az áfa-törvény 169.§-a sorolja fel az általánosan alkalmazott számla kötelező adattartalmát. Erre a felsorolásra hivatkozva írja elő a törvény, hogy az egyszerűsített számlában ezentúl az "a"-tól "f" pontokban (a, b, c, d, e, f,) megjelöltek kitöltése kötelező, továbbá az ellenérték pénzben kifejezett összege, valamint ha olyan ügyletről van szó, akkor az "Áfa-törvény területi hatályán kívül" kifejezés feltüntetése is kötelező.

Ennek a jól elbújtatott törvényváltozásnak a kulcsa a 169.§ "d" pontjában foglaltak előírása az egyszerűsített számlát kiállítók számára, mely a következő: "a termék beszerzőjének, szolgáltatás igénybevevőjének adószáma, amely alatt, mint adófizetésre kötelezettnek a termék értékesítését, szolgáltatás nyújtását teljesítették, vagy amely alatt a 89. §-ban meghatározott termékértékesítést részére teljesítették".

Ez azt jelenti, hogy 2011-től az egyszerűsített számla kibocsátójának fel kell tüntetnie a vevő adószámát is a számlán, ha a vevője az adófizetésre kötelezett (fordított adózás belföldön vagy külföldön).

Programok

Dumaszínház

2018. január 30. (kedd) 18:00

Művészetek Háza, színházterem

Best of L’art Pour L’art

2018. február 1. (csütörtök) 19:00

Művészetek Háza, színházterem

Kultúrházak éjjel-nappal

2018. február 3. (szombat) 10:00

Művészetek Háza

További programok »

 

 

Barátság mozi

 

Kiállítások 2016

 

Kreatív panel barokk