SZAKMAI HÍREK

Emlékplakett munkatársunknak

2010. október 15., 20:49 | MMK | J. Zs.

A Magyar Népművelők XXVII. Vándorgyűlésén Gonda Emma kollégánk a Magyar Népművelők Egyesületének emlékplakettjét kapta.

Gonda Emma 1983-ban végezte el az ELTE Böl­csé­szet­tudományi Karán a népművelés szakot, és 3 év pedagógusi munka után lett a BMK információs munkatársa. Az ott töltött 7 év során részt vett a közművelődési információs szol­gál­ta­tás létrehozásában, működtetésében, és köz­re­mű­kö­dött a BMK kezdeményezésére létrejött budapesti köz­mű­ve­lő­dési hálózat kialakí­tásában.

1993 júliusától hazatért, és azóta a Fejér Megyei Művelődési Központ szakalkalmazottjaként dolgozik. Feladatköre az itt töltött 17 év alatt sokszor változott, az intézmény megújított tevékenységének hátterében mindig ott állt az ő kez­de­ményező­kész­sége, kreativitása. Az ő munkájával kezdődött el az intézmény információs adatbázisának kialakítása, ő vett részt a Fejér Megyei Művelődési Központ képviseletében az országos közművelődési adatbázis kialakításában, és a későbbiekben annak feltöltésében. Ma is ő a felelős az Erikanet Fejér megyei adatainak feltöltéséért, aktu­ali­zá­lá­sá­ért.

A Fejér Megyei Művelődési Központ pályázati munkájában kiemelkedő szerepe van, szakmai kvalitásait mutatja, hogy az NKA és a szakminisztérium által kiírt pályázatokon szakterülete aspirációival folyamatosan jelen van, jelenleg pedig a 37 millió forinttal támogatott Építő közösségek Fejér megyében című pályázat projektmenedzsere.

Sokszínű szakmai munkáját jellemzi, hogy éveken át szervezte a Fejér Megyei Népdaléneklési Verseny, az Éneklő Ifjúság, a Pesovár Ferenc Csoportos Népdaléneklési Verseny programjait, csakúgy, mint a gyermekek nyári táboroztatását. Ellátja a Fejér Megyei Népzenei Műhely elnöki teendőit is.

Szakmai elhivatottságát jelzi a Fejér Megyei Népművelők Egyesülete munkájában való aktivitása. Az utóbbi évek néhány kiemelkedő egyesületi programja, melynek előkészítésében jelentős szerepet vállalt: Balatonfüredre, Nagyvázsonyba, Komáromba, Almásfüzitőre, Rácalmásra, Dunaújvárosba szervezett tanulmányutak. 2008-ban májusában az Egy város felelőssége - élhető közösségi tereink című tanácskozás, a MMK-val közös Kulturális Börze elnevezésű civil egyesületi találkozó. 2009 szeptemberében a Miskolc, Abaúj-Encs térségekben tett szakmai tanulmányút, novemberben a Kőszárhegyen megrendezett a Vidékfejlesztés, közösségek, közösségi terek című. tanácskozás.

Több évtizedes népművelői munkáját, az Egyesületben végzett segítő tevékenységét úgy gondoljuk, hogy az Egyesületi Emlékplakett méltó módon elismeri.

Programok

Dumaszínház

2018. január 30. (kedd) 18:00

Művészetek Háza, színházterem

Best of L’art Pour L’art

2018. február 1. (csütörtök) 19:00

Művészetek Háza, színházterem

Kultúrházak éjjel-nappal

2018. február 3. (szombat) 10:00

Művészetek Háza

További programok »

 

 

Barátság mozi

 

Kiállítások 2016

 

Kreatív panel barokk